2/2023

V Británii testují hybridní systém vytápění v domácnostech. Kombinuje plyn s elektřinou

| autor: oEnergetice.cz - David Vobořil0

V Británii testují hybridní systém vytápění v domácnostech. Kombinuje plyn s elektřinou

Systém hybridního vytápěni projektu Freedom kombinuje vysokoúčinný plynový kotel s externím tepelným čerpadlem a systémem inteligentního řízení. 

Řešení je schopné přepínat mezi oběma zdroji v závislosti na ceně elektřiny a plynu a požadavků spotřebitelů na teplo. Systém je navíc navržen tak, aby umožnil spotřebitelům účastnit se programů Demand Side Response (DSR) neboli odezvy na straně spotřeby.

DSR je jednou z podpůrných služeb, pomocí kterých provozovatel přenosové soustavy Velké Británie, National Grid, udržuje rovnováhu nabídky a poptávky. 

V současné době se DSR omezuje převážně na velké spotřebitele elektřiny, zejména průmyslové podniky, které nabízí snížení svého zatížení v době špiček spotřeby. 

Rozšíření DSR do domácností by mohlo masivně rozšířit vliv DSR na provozování přenosové soustavy, což by mohlo snížit potřebu investic do dodatečné výrobní kapacity a výstavby nových vedení.

V roce 2017 bylo v rámci projektu Freedom v domácnostech a Velké Británii nainstalováno 75 hybridních vytápěcích systémů. 

Prozatímní dubnové výsledky projektu za 5,2 milionu liber (150 milionů korun) dle agentury Platts potvrzují schopnost systému poskytovat DSR i na úrovni domácností.

Tepelné čerpadlo využívající pro vytápění elektřinu a nízkopotenciální teplo z okolního vzduchu je využíváno pouze v případě nízkých cen elektřiny, například při vysoké dodávce elektřiny z větrných a solárních elektráren. Tím dochází k částečné dekarbonizaci vyrobeného tepla.

V době vysoké ceny elektrické energie, při špičkách spotřeby, se systém přepne na plyn. 

Tato schopnost umožňuje domácnostem účastnit se DSR programu, v rámci kterého National Grid platí velkým spotřebitelům a agregátorům agregující menší zákazníky za snížení spotřeby elektřiny. 

To umožní udržet rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v soustavě bez nutnosti navýšení výroby.

Podle společnosti PassiveSystems, která se na projektu podílí, umožní hybridní systémy v domácnostech lepší řízení přenosové soustavy a sníží investice potřebné pro posilování sítě, což zajistí celkový přínos pro systém a bude znamenat úspory nákladů.

„Domácnosti vybavené hybridním vytápěním mohou hrát významnou roli při dekarbonizaci tepla a současně poskytovat flexibilitu, kterou potřebujeme ke stabilizaci přenosové soustavy,“ uvádí Colin Calder, výkonný ředitel společnosti PassivSystems.

Nedostatky řešení

Jedním z největších problémů tohoto řešení jsou investiční náklady, jelikož je vyžadována investice do dvou zdrojů vytápění. 

Spotřebitelé se přitom obecně zdráhají investovat do energetických systémů s vysokými kapitálovými náklady, pokud není návratnost investic relativně krátká a jistá. Je otázkou, zda účast v DSR programu bude dostatečnou kompenzací.

Výhodou však může být, že jelikož je tepelné čerpadlo externím zdrojem, lze jím domácností s plynovým vytápěním relativně bezproblémově a jednoduše dovybavit.

U domácností s tepelným čerpadlem je otázkou, zda ze systémového hlediska dává smysl elektřinu nahrazovat plynem, jelikož Spojené království je, co se týče dodávek tepla, vysoce závislé na plynu.

Jak vše funguje?

Freedom Project – systém hybridního vytápění. Zdroj: Wales&West Utilities

Zdroj: http://oenergetice.cz/rychle-zpravy/britanii-testuji-hybridni-system-vytapeni-domacnostech-kombinuje-plyn-elektrinou/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP