2/2023

V Bratislavě probíhá Den odpadového hospodářství

| autor: Pavel Mohrmann0

V Bratislavě probíhá Den odpadového hospodářství

Záměry MŽP jsou jasné

Hned první přednáška shrnula práci za poslední období a nastínila cíle na další roky. Viera Špalková ze slovenského Ministerstva životního prostředí zdůraznila téma oběhového hospodářství.

Je patrné, že koncept oběhového hospodářství chce i Slovensko. Viera Špalková zdůraznila, že je neúnosné pokračovat v koncepci "spotřebuj a zahoď". "Potřebujeme udělat tranzit na oběhové hospodářství. Je nutné dívat se na odpad jako na zdroj, nikoli jako na problém," řekla Viera Špalková.

Oběhové hospodářství potřebuje rámec

Transformace z lineárního na oběhové hospodářství potřebuje legislativní rmec a rovné podmínky pro všechny. Hierarchie je schválena. "Nejdůležitější je předcházení odpadům, pak opětovné použití a pak teprve recyklace," upozornila Viera Špalková.

Oběhového hospodářství lze dosáhnout prostřednictvím komplexního akčního plánu ObH. Návrhy směrnic schválila EU v březnu tohoto roku. Mimo jiné obsahovaly také požadavky recyklovat nebo připravit na opětovné použití ze současných 44 % na 70 %, snížit skládkování na 5 %,recyklovat obaly z 80 %, nebo skládkovat pouze zbytkový odpad. "Návrhy jsou ambiciozní a výrazně směřují jednotlivá hospodářství k oběhovým," dodala Viera Špalková.

Výsledky nejsou oslňující

V minulém roce se na Slovensku vyprodukovalo celkově 11 mil tun odpadu. "Směsného komunálního odpadu skládkujeme cca 60 %, což je opravu hodně. Produkce SKO narůstá. Blížíme se k 2 milionům tun. To není na obyvatele moc, ale je docela možné, že tento výsledek je dán spíš reportingem," podotkla Viera Špalková apokračovala: "Pokud budeme chtít splnit v roce 2020 cíl recyklovat 50 % SKO, máme hodně práce a i tak je šance splnit malá. V oblasti biologické odpadu vidím naplnění cílů podobně."

Aplikační novela zákona o odpadech zavedla například rozšířenou zodpovědnost výrobců (RZV) pro obaly a neobaly, zefektivnila proces pro OZV atd.. Důležité je pro slovenské odpadové hospodářství podobně jako v ČR zvýšit poplatky. "Dokonce jsme dostali doporučení od EK abychom progresivně začali zvedat poplatky," řekla Viera Špalková. "K navýšení poplatků by mohlo dojít na jaře roku 2018," dodala.

Důsledně třídit KO a BRKO. To je třetí velmi důležité téma, kterým se nyní MŽP SK zabývá. "Ke všem těmto legislativním úpravám směřujícím k naplnění cílů je ale nutné především jedno. Musíme změnit myšlení lidí," uzavřela Viera Špalková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP