1/2021

V 1. pololetí 2021 se meziročně zhoršila jakost pohonných hmot

| zdroj: ČOI0

fuel-755298_640.jpg
zdroj: pixabay

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu pohonných hmot. Ta se v 1. pololetí roku 2021 oproti stejnému období roku 2020 mírně zhoršila, konkrétně z 0,7 % na 1,2 %.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje jakost pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR provádí odběry vzorků (automobilové benziny, motorové nafty, FAME, LPG, CNG, Ethanol E85). Z níže uvedených tabulek je zřejmé, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2021 oproti 1. pololetí roku 2020 mírně zhoršila, a to z 0,7 % na 1,2 %.

Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty (z 1,1 % na 1,0 %). Zhoršení bylo u vzorků automobilových benzinů (z 0,0 % na 0,2 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 4,5 %), ethanolu E85 (z 33,3 % na 50,0 %). U LPG se jednalo celkem o 7 neshod. Čtyři z nich byly zjištěny při opakovaných kontrolních odběrech. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky FAME (0,0 %), CNG (0,0 %).

Plánovaná kontrolní činnost ČOI v této oblasti byla v 1. pololetí 2021 ovlivněna pandemií způsobenou šířením nákazy onemocněním COVID-19. Proto i počty vzorků pohonných hmot nebyly odebírány v takovém množství jako v obvyklé situaci.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu 1. pololetí 2021 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 663 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u 2 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 532 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty.

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2020 a 2021

phm_tab..png

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila během 1. pololetí 2021 v 7 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření vydala na 33 017,75 l pohonných hmot v celkové hodnotě 772 140,03 Kč.

Z toho:

  • 11 642,00 l motorové nafty v hodnotě 325 528,60 Kč,
  • 869,00 l automobilového benzinu v hodnotě 23 376,10 Kč,
  • 10 403,00 l ethanolu E85 v hodnotě 279 082,70 Kč,
  • 10 103,75 l LPG v hodnotě 144 152,63 Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo