1/2024

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna

| zdroj: Ústecký kraj0

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna

Proto má své zástupce v iniciativě Evropské unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“ i v Uhelné komisi České republiky. Je jím 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který zároveň předsedá Uhelné platformě Ústeckého kraje.

Těžba hnědého uhlí je v současné době významným odvětvím, na kterém z velké části stojí průmysl v Ústeckém kraji. „S postupným utlumováním těžby se musíme zaměřit na čistější formy získávání energie. Tomu se musí přizpůsobit průmysl, ale také celý region po stránce ekonomické a sociální. Lidé si budou muset najít uplatnění v jiných druzích ekonomiky, třeba v lehkém průmyslu nebo ve službách,“ říká k nadcházejícímu období náměstek Klika. Podobný problém řeší v Evropě všechny uhelné regiony.

Pro Ústecký kraj je v tuto chvíli klíčové zapojení do platformy vytvořené Evropskou unií. O nezbytné proměně regionu diskutuje se všemi dotčenými ministerstvy. Transformace by měla probíhat promyšleně, strategicky a bez tlaku na rychlost. Pro Ústecký kraj a významné podniky v regionu bude důležité využití finančních prostředků z EU určených právě na transformaci uhelných regionů.

Během posledního jednání evropské platformy v Bruselu se náměstek Martin Klika zúčastnil také Meziregionálního jednání sousedících uhelných regionů – Lužice, Dolního Slezska a uhelných regionů ČR. Zde se připravovala tzv. „Görlitzká deklarace“ zaštítěná všemi 41 evropskými uhelnými regiony, která by řešila problematiku veřejné podpory a čerpání prostředků z Fondu spravedlivého rozvoje. K této deklaraci by se měl Ústecký kraj připojit na konci listopadu.

V říjnu 2019 také vznikla jako pracovní skupina při Radě ÚK Uhelná platforma Ústeckého kraje. Má 16 členů z řad zastupitelů, těžebních společností, nezávislých expertů a zástupců Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální rady kraje.

Zabývá se aktivitami, které mají mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Jejím úkolem je navrhnout řešení a konkrétní projektové záměry, které přispějí k bezproblémové transformaci regionu, a vše pak projednat na centrální úrovni s Uhelnou komisí ČR.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ