2/2023

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

| autor: MPO0

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

Kyselina perfluorooktanová (PFOA), její soli a příbuzné sloučeniny byly podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs) zakázány. Cílem je zabránit vystavení občanů EU a životního prostředí této perzistentní, bioakumulativní a toxické skupině látek.

Nařízení se řídí rozhodnutím přijatým na konferenci Stockholmské úmluvy v květnu 2019, kterým bylo schváleno zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A této úmluvy.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 nabývá účinnosti od 5. července 2020.
V současné době je používání a výroba PFOA, její soli a příbuzných sloučenin omezeno podle bodu 68 přílohy XVII nařízení REACH.

Od 4. prosince 2020 dojde k redukci výjimek pro výrobu a používání těchto látek.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete na těchto webových stránkách:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784

Commission delegated regulation (EU) 2020/784

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP