1/2024

Unipetrol snížil množství vanadu v odpadních vodách a je připraven plnit zpřísněné limity

| autor: Unipetrol0

Unipetrol snížil množství vanadu v odpadních vodách a je připraven plnit zpřísněné limity

Realizace investičního projektu za více než 46 milionů korun trvala zhruba jeden rok. Po zkušebním provozu bude nová technologie uvedena do ostrého provozu 1. července 2019, tedy v době, kdy vejdou v platnost nové, přísnější limity pro obsah vanadu v odpadních vodách stanovené integrovaným povolením Ústeckého kraje.

„Cílem investičního projektu bylo splnění nových hmotnostních a koncentračních limitů pro vanad vypouštěný do vod jejich vyčištěním na nově instalované technologii v prostoru centrální biologické čistírny.

Spolu s novou technologií jsme v rámci údržbářských činností za dalších patnáct milionů korun modernizovali související technologická zařízení tak, aby byla bezpečně a spolehlivě v provozu dalších minimálně patnáct let,“ vysvětluje Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO Unipetrol RPA, a dodává: „Zařízení je v tuto chvíli schopné bezpečně plnit výrazně přísnější limity specifikované integrovaným povolením Ústeckého kraje.“

Systém čištění odpadních vod Unipetrolu ve výrobním závodě Litvínov - Záluží vznikal postupně už od doby výstavby areálu ve čtyřicátých letech minulého století a vždy zohledňoval potřeby výroby a závazné požadavky platné legislativy.

V současnosti je kladen důraz nejen na objemové limity, ale také na úsporu vody znovupoužitím vyčištěných odpadních vod. Právě tyto požadavky jsou zohledněny použitím nové technologie, která plně odpovídá požadavkům platné environmentální legislativy. Unipetrol se stará nejen o ochranu, ale také o podporu životního prostředí.

Společně s místními rybáři ze Severočeského územního svazu dvakrát ročně zarybňuje řeku Bílinu. Na vysazování ryb spolupracuje s Ekologickým centrem Most a žáky základních škol. V listopadu vypustily tři desítky dětí ze základní školy v Hostomicích do Bíliny dalších 450 kilogramů ryb, zejména cejnů a plotic. Množství ryb vysazených od roku 2010 do Bíliny se již blíží k šesti tisícům kilogramů.

Za poslední tři desetiletí se čistota vody v řece výrazně zlepšila a dále se zlepšuje. Na komínech chemického areálu pravidelně vyvádějí svá mláďata sokoli stěhovaví, kteří jsou jedním z ohrožených druhů ptáků v Evropě. Unipetrol o jejich hnízda pečuje ve spolupráci s organizací Alka Wildlife.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA