1/2024

Ukázka dobré praxe - recyklace musí fungovat bez dotací

| autor: Pavel Mohrmann0

Ukázka dobré praxe - recyklace musí fungovat bez dotací

Shodou různých náhod a okolností se techologie dostala do České republiky, konkrétně do Brandýsa nad Labem. Od té doby se zde ze sběrového papíru vyrábí především celulózový izolační materiál, který se vyváží do celého světa.

Recyklace je o nápadech

CIUR, a.s., je rodinná firma, která byla založena už v roce 1991. Její doménou je výroba tepelných izolací a výrobní surovinou je papír. Starý, použitý, posléze sebraný, vytříděný papír. Svou činností tato společnost dokazuje, že odpad může být zdrojem, a že výrobky z recyklátu mohou velice úspěšně konkurovat izolacím vyráběným z primárních surovin. CIUR, a.s., je tedy firmou, která je příkladem oběhového hospodářství v praxi. I proto se firma nedávno přihlásila k VIZI 2024.

Měli jsme k tomu prostý důvod. VIZE 2024 se nám velmi líbí. Nabádá, abychom nevyhazovali použitelné a recyklovatelné věci, abychom z odpadu vytvořili něco, co půjde znovu využít, abychom začali vnímat odpad jako zdroj," říká generální ředitel firmy CIUR, a.s., Michal Urbánek a pokračuje příkladem: Před lety jsme společně s partnerem vyvinuli produkt, k jehož výrobě jsme využívali fólie z předních oken autovraků. Jde o surovinu, která po úpravě může nahrazovat, nebo doplňovat asfaltovou směs při výstavbě silnic."

Tenkrát jsme se dostali nákladově na 8,50 Kč za kilogram. Kilogram asfaltové směsi stál v té době 14 Kč. Stalo se však to, že embargo uvalené na Rusko srazilo cenu asfaltu na necelé 4 Kč. Makroekonomické vlivy tedy zásadně změnily míru efektivnosti zpracování recyklátů. Ekologicky užitečný nápad musel být odsunut, protože ve volném tržním prostředí nemohl obstát.“

Chce to jen málo, pouze určitou míru legislativní podpory," pokračuje Michal Urbánek. Stačí například uzákonit, abychom do nových staveb, nebo obecně do nových výrobků, využívali určité procento recyklátů. Trh se nastartuje a půjde to bez dotací. Firmy totiž začnou vyvíjet nové technologie na zpracování odpadů tak, aby uspěly na trhu recyklátů, který by byl státem podpořen."

Je to oboustranně výhodná spolupráce

Firma CIUR, a.s., využívá starého papíru, který jde do podniku z různých stran. Na dodávkách této druhotné suroviny spolupracuje CIUR, a.s., s okolními školami, s výkupnami, s tiskárnami, kde papír získávají z odpadu při výrobě, s prvovýrobci i drobnými dodavateli a s okolními obcemi.

Především spolupráce se základními školami je zajímavá. Firma zakoupila 130 kontejnerů, které byly vyzdobeny, pomalovány a pojmenovány. Následně byly rozmístěny u spolupracujících škol. Celoškolní sběr papíru je oboustranně výhodný. Škola za shromážděný papír dostává peníze a děti s největším objemem sběru ceny. Nejlepší třída na konci školního roku obdrží certifikát, který říká, kolik stromů vítězná třída zachránila.

CIUR, a.s., má z této spolupráce kvalitní surovinu, kterou téměř 200 zaměstnanců mění ve velmi kvalitní tepelnou a akustickou celulózovou izolaci pod názvem Climatizer Plus. Ta končí z 80 % na zahraničních trzích.

Výrobky z recyklátů to nemají na trhu lehké

Na kvalitě vstupní suroviny, ze které se izolace vyrábí, samozřejmě velmi záleží. Proto je nutné jí na vstupu velmi pečlivě kontrolovat a ještě dotřiďovat. Její vlhkost nesmí překračovat deset procent hmotnosti a musí být dostatečně homogenní.

Jako většina výrobků z druhotné suroviny, i produkty CIUR, a.s., se v konkurenčním boji setkávají s předsudky. Ty je nutno vyvracet pouze kvalitou, kterou prověří čas. Vzhledem k tomu, že firma existuje na trhu již čtvrt století a odbyt zaznamenává nárůst, je vidět, že výrobky plní svou funkci absolutně bez problémů. V mnohých parametrech předčí i produkty vyrobené ze surovin primárních, přesto stále existuje neopodstatněná nedůvěra k výrobkům z recyklátu. Obzvlášť, když je podporována konkurencí.

Podpora z veřejných peněz není zdravá

Výrobek z recyklovaného odpadu na trhu neuspěje, pokud nebude schopný konkurovat cenově ve srovnatelné kvalitě. Nebo lépe, pokud nebude cenový rozdíl mezi výrobky z primárních surovin a recyklátů větší, než je poptávka ochotná tolerovat. Výrobek z recyklátu musí být životaschopný bez dotací. Materiál musí mít určitý benefit, přidanou hodnotu a pro poptávku musí být něčím zajímavý," říká Michal Urbánek.

V současnosti má CIUR, a.s., v portfoliu 56 základních výrobků a 84 jejich modifikací. Společnost se tím snaží zaplnit trh ve svém odvětví co nejkomplexněji.

Legislativní prostředí musí nahrávat

K tomu, aby mohla firma dělat to, co umí, tedy vyrábět z odpadu výrobky, musí být vhodné legislativní prostředí. Nově vznikající legislativu vedení firmy sleduje velmi pečlivě a vidí i některá rizika. Pokud by například v novém zákonu o odpadech byl zakotven návrh SMO ČR o tom, že občan bude moci využívat pouze obecní systém, mohla by to být pro CIUR, a.s., komplikace.

Pokud bude zakázán výkup starého papíru, nebude to obtížné jen pro nás, ale i pro celý mechanismus sběru a hlavně pro občany“, zamýšlí se Michal Urbánek a pokračuje: V některých sběrných dvorech mají kontejner, kam lidé nosí svůj šrot i starý papír zdarma. Někteří lidé ale raději využijí možnosti tyto své suroviny zpeněžit."

Máme i dohodu s lidmi bez domova, kteří jsou ve svízelné situaci. Oni sbírají letáky a noviny do krabic a ty pak doputují k nám. A zato dostanou odměnu každý den. Výkupní místa jsou zdrojem surovin, a pro obchodníka i příjmem. Pokud tento mechanismus přestane existovat, bude to problém nejen pro recyklaci, ale také pro mnoho sociálně slabších osob a ve finále i pro životní prostředí."

Oběhové hospodářství bude nutné nastartovat

Společnost CIUR, a.s., chtěla realizovat myšlenku, která by motivovala odběratele izolace ke sběru a rozumnému nakládání se starým papírem. „Smyslem akce měla být podpora sběru papíru po celý rok a při odevzdání určitého objemu recyklátu získání předem stanoveného množství izolace. Narazili jsme ovšem na legislativní problém a to získání povolení nakládání s odpady pro zapojené společnosti," vysvětluje situaci Michal Urbánek a na závěr shrnuje: "Legislativní podpora recyklace a oběhového hospodářství je nezbytná. Proto jsem velmi rád, že někteří lidé, schopní lidé argumentují ve prospěch recyklace i v Bruselu, například pan Telička. Oběhové hospodářství má spousty odpůrců a mnozí jeho existenci zpochybňují. Podle mne bude ale dříve či později nutné celý systém více nastartovat."

Fotogalerie:

Příjem suroviny

Třídění

Příprava k zaskladnění. Vstupní papír se třídí podle jeho druhu, kvality a také podle toho, jakýdruh produktu z něj má být vyroben.

Sklad

Generální ředitel Michal Urbánek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling