1/2024

Třinecké železárny využívají část energie z obnovitelných zdrojů

| autor: Třinecké železárny0

Třinecké železárny využívají část energie z obnovitelných zdrojů

Třinecké železárny se na tomto kroku dohodly sdodavatelem energií, dceřinou společností Energetika Třinec, která potřebný objem nakupuje zvětrných, vodních či solárních elektráren. Zelená energie je využívána pro osvětlení, napájení i provoz klimatizací kanceláří. „Je to jedna z řady aktivit směřujících ke snižování uhlíkové stopy,“ říká generální ředitel hutě Jan Czudek.

Na kompenzaci emisí CO2 obě firmy pracují i vdalších oblastech, část znich cílí na oblast energetiky. Při výrobě elektřiny například firma Energetika Třinec nahradila část paliva biomasou. Nyní se zaměřuje na možnost výstavby fotovoltaických elektráren.

„Momentálně posuzujeme vybrané výrobní haly vareálu hutě pro instalaci fotovoltaických panelů pro čistou energii. Aktuálně nejdále je projekt solární elektrárny na nové výrobní hale odloučeného provozu Tažírny oceli ve Starém Městě,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

Hala by měla videálním případě energii ze slunečního záření vpředpokládaném objemu 180000 kWh využít pro napájení pomocných zařízení vareálu tažírny. Fotovoltaické panely pokryjí 2500 m2 plochy na střeše nové výrobní haly, kde jsou umístěny nové návazné technologie loupání a broušení. Vprovozu by fotovoltaická elektrárna měla být ještě vletošním roce scelkovou předpokládanou investicí do pěti milionů korun, znichž část bude možné pokrýt zpříslušného dotačního titulu.

Instalace fotovoltaických elektráren se netýká pouze Třineckých železáren, obdobné projekty se připravují i pro některé dceřiné společnosti, které ztřinecké oceli vyrábí.

Samotná ocel jako nekonečně recyklovatelný materiál ideálně naplňuje principy environmentální udržitelnosti. „Ocel je nepostradatelná při dosahování klimatických cílů Evropské unie díky její zásadní roli pro železniční dopravu, větrné či vodní elektrárny a komponenty pro ekologický automobilový průmysl,“ podotýká generální ředitel hutě.

Upozorňuje, že přesto patří Evropské ocelářství k sektorům nejvíce ohroženým tzv. únikem uhlíku. „Evropská unie musí narovnat konkurenční hřiště, jinak průmysl vEvropě zanikne,“ dodává. Oceláři vnejbližších letech ponesou přímé i nepřímé náklady na povolenky, a to i přesto, že Evropa produkuje pouze 9 % světových emisí CO2. Bez zavedení ochrany trhu nebude cenově konkurenceschopná.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA