2/2023

Třídění v době koronavirové! Množství odpadu z domácností roste

| autor: Ecobat0

Třídění v době koronavirové! Množství odpadu z domácností roste

Mimořádná bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru upoutala Čechy do svých domovů. S tím souvisí i zvýšená spotřeba potravin, hygienických potřeb a pomůcek. To s sebou také nese nárůst vyprodukovaných odpadů. Češi jsou dlouhodobě považováni za jedny z nejpoctivějších třídičů odpadu na světě.

Podle průzkumu společnosti ECOBAT například plasty třídí přes 88 % lidí. Není důvod polevovat ani v době koronavirové epidemie. Nezbytné je však dodržovat bezpečnostní opatření.

Nárůst množství odpadu z domácností potvrzuje také předseda Sdružení komunálních služeb Bohumil Rataj, který je zároveň ředitelem Technických služeb Benešov: „Jak u komunálního, tak u tříděného, svážíme z domácností v posledních týdnech odpadu více, než je v tomto ročním období běžné. Přibližně o 15 procent. Dalším, bohužel nepříjemným, zjištěním je nárůst černých skládek.

Je to velký problém, a navíc je to zcela zbytečné. Aktuálně jsou sice ve většině měst sběrné dvory zavřené, ale je jen otázkou času, kdy se zase zpřístupní veřejnosti, aby zde mohli nepotřebný odpad zdarma odevzdat.“

Kam s vytříděným odpadem, když je omezen volný pohyb na veřejnosti 

V aktuální situaci lidé řeší, kam s vytříděným odpadem, když s ohledem na nařízení Vlády ČR musí omezit volný pohyb. I v případě odnosu vytříděného odpadu na sběrná místa by lidé měli pohyb na veřejných místech minimalizovat. Pokud to v domácnostech situace dovolí, je dobré snížit frekvenci vynášení tříděného odpadu.

Eva Gallatová ze společnosti ECOBAT, která se zaměřuje na třídění a recyklaci baterií, k tomu dodává: „V současné době lidem doporučujeme, aby si použité baterie schraňovali doma například v zavařovací sklenici nebo papírové krabičce, a do sběrných nádob je odnesli, až bude po nouzovém stavu.“

Podobně lze odložit odevzdání skla, elektra nebo olejů. V případě většího množství odpadů, což je případ plastů či bioodpadu, kde je obtížné si je ponechat doma, platí, že by lidé měli k vynášení tříděného odpadu přistupovat efektivně – například cestu ke sběrným kontejnerům spojit s cestou do práce nebo na nezbytný nákup.

  • Neslevujte – důsledně třiďte i v současné době.
  • Buďte efektivní – například cestu ke sběrovým kontejnerům spojte s cestou do práce nebo na nezbytný nákup. I zde platí, že je třeba minimalizovat pohyb na veřejných místech. Zároveň, pokud je to možné, vytříděný odpad si schraňujte doma a odneste ho až po skončení nouzového stavu (týká se zejména menších a neproblematických vytříděných odpadů a obalů)
  • Při odnosu vytříděného odpadu na sběrná místa se důsledně řiďte aktuálními preventivními nařízeními Vlády ČR.

Zdroj: ECOBAT s.r.o.

Svozy odpadů funguji, sběrné dvory většinou ne

Odpadářské firmy sváží v současné době komunální i tříděný odpad většinou bez omezení. Standardním způsobem svozy probíhají i prostřednictvím nejvýznamnějších firem v tomto segmentu, včetně společností AVE, Pražské služby, OZO Ostrava, SAKO Brno nebo Marius Pedersen.

Naopak převážná část sběrných dvorů má zavřeno, nebo mají omezený provoz jen pro podnikatele na IČO, především pro stavební firmy.

V třídění jsme špička, nepokažme si to!

Podle loňského průzkumu společnosti ECOBAT odpady třídí již většina Čechů. Nejvíce plasty – ty třídí poctivě, tedy vždy nebo téměř vždy, už 88 % českých domácností, papír 86 % a sklo 84 %. Roste i podíl lidí, kteří důsledně třídí elektrozařízení – vždy nebo téměř vždy je k recyklaci odevzdává 77 %, podobně je tomu u použitých baterií a akumulátorů, kde jsme na 75 %.

Některá města v posledním roce přistoupila ke snížení frekvence svozu komunálního odpadu. Místo tradičního vývozu popelnic 1x za týden odpad nově sváží jen jednou za 14 dní. Mezi tato uvědomělá města patří například Zlín, Davle, Nelahozeves, Buštěhrad a řada dalších. Současná epidemie je zátěžovým testem, zda svoz 1x za 14 dní bude v této době dostačující.

Cílem nižší frekvence svozu je snížit produkci komunálního odpadu a zvýšit podíl vytříděných odpadů. „Snažíme se touto cestou vést občany k tomu, aby odpad třídili a nezatěžovali běžné popelnice na směsný odpad odpady, které mohou vyseparovat do sběrných nádob na tříděný odpad,“ říká Daniela Javorčeková, starostka Buštěhradu, a dodává: „Svoz ve 14denním režimu jsme zavedli teprve v lednu. Lidé se s novým systémem postupně sžívají. Věřím, že ani v současné době, kdy je pravděpodobné, že odpadu z domácností bude přibývat, v třídění nepoleví.“

Kompostování na vzestupu

Na vzestupu je i kompostování. Podle průzkumu dnes již 57 % Čechů aspoň částečně svůj bioodpad kompostuje. V době koronavirové epidemie by právě kompostování nezkonzumovaných potravin mohlo být cestou, jak ulehčit svozovým firmám a skládkám komunálního odpadu.

Důležité je nepřestat třídit! Epidemie dříve či později skončí, ale odpovědný vztah k životnímu prostředí by měl být trvalou prioritou,“ dodává Eva Gallatová ze společnosti ECOBAT.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2019 zpětně odebrala 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.

Foto: wikipedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP