1/2024

Transparentní cena tepla pro třetinu českých domácností

| autor: TZ Energetického regulačního úřadu0

Transparentní cena tepla pro třetinu českých domácností

V současnosti CZT zásobuje teplem víc než třetinu českých domácností. I proto zahájil Energetický regulační úřad přípravu nové metodiky regulace teplárenství.

Zatímco regulované složky cen elektřiny nebo plynu stanoví ERÚ každoročně ve svém cenovém rozhodnutí, v teplárenství se používají tzv. věcně usměrňované ceny. 

Ty, zjednodušeně řečeno, usměrňují způsob výpočtu ceny v závislosti na různých vstupních parametrech, například podle typu používaného paliva. Výslednou cenu účtovanou spotřebitelům ale každý dodavatel tepla počítá sám.

„Nová metodika nastaví transparentní pravidla, která zohlední aktuální trendy a zároveň pomohou vytvořit předvídatelné regulatorní prostředí. 

V praktické rovině hovoříme například o tom, že pro všechny druhy energie, teplárny a výtopny nevyjímaje, budeme vydávat standardní cenová rozhodnutí. 

Jasná pravidla jsou důležitým předpokladem nejenom pro správnou funkci trhu, ale také pro jejich vymahatelnost," vysvětluje Vladimír Vlk, místopředseda Rady ERÚ.

Vymahatelnost pravidel je reprezentovaná mj. kontrolou ERÚ a případným sankčním správním řízením. 

Nejasná pravidla ale přispívají k protahování řízení, pokutované společnosti postupují prvoinstanční rozhodnutí k rozkladům, případně je napadají soudní cestou.

„V minulosti se ERÚ při kontrolách příliš soustředil na přiměřený zisk, jehož metodika nebyla nikdy zveřejněna. 

Úřad se pak s firmami dohadoval o výši tohoto ukazatele, který – sám o sobě – ani zdaleka neodhalí skutečnou ekonomiku fungování podniku. 

Regulátor by se měl soustředit víc na oprávněnost nákladů, a dále na soulad plánovaných a skutečně uplatněných nákladů. 

Musíme třeba zajistit, aby se v regulovaných firmách za peníze spotřebitelů nepořizovaly luxusní vozy nebo aby se nemanipulovalo s odpisy. 

Podotýkám, že jmenované příklady mají reálný základ, a to nehovořím jenom o teplárnách," říká Vladimír Vlk.

Potřebu nových pravidel vyvolávají i změny, kterými prochází energetika celosvětově. 

Ekologizace či decentralizace energetiky nemají vliv jen na samotnou výrobu energie, ale i na doprovodné služby poskytované energetickými zdroji, například v rámci akumulace energií a podpůrných služeb pro elektroenergetiku. 

ERÚ krom přípravy nového cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie koordinuje činnost pracovní skupiny zástupců ERÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců dodavatelů i odběratelů, jejíž úlohou je navrhovat řešení aktuálních otázek teplárenství.

Připojené soubory

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP