Reklama

19. 2. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Titanová běloba se stala podezřelým karcinogenem. Tato klasifikace bude mít nedozírné následky

Klasifikace TiO2 je „podezřelý karcinogen (kategorie 2) inhalačně“ ve smyslu nařízení CLP a bude platit od ode dne 1. října 2021. 

V Úředním věstníku EU bylo dne 18.2. 2020 vydáno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/217, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje, které obsahuje i klasifikaci oxidu titaničitého. 

Průmysl s klasifikací zásadně nesouhlasí a poukazuje na závažné sociální a ekonomické dopady pro mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu EU, jako je chemický průmysl, papírenský průmysl, plastikářský průmysl, průmysl nátěrových hmot, automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, a vliv na pracovní místa milionů pracovníků v Evropě i mimo EU a na přidanou hodnotu v zemích EHP v průmyslu, který používá TiO2 ve svých výrobcích.

Dopady:

  • Přijetí 14. ATP CLP s položkou TiO2 by mělo závažné sociální a ekonomické dopady pro mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu EU, jako je chemický průmysl, papírenský průmysl, plastikářský průmysl, průmysl nátěrových hmot, automobilový průmysl, farmaceutický průmysl. Mělo by to vliv na pracovní místa milionů pracovníků v Evropě i mimo EU a na přidanou hodnotu v zemích EHP v průmyslu, který používá TiO2 ve svých ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372