1/2024

Téměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

| autor: Tisková zpráva OPŽP0

Téměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotaci zaměřené na odpadové hospodářství. O dotaci mohou požádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí startuje 1. září a potrvá až do 30. listopadu 2016.

40. výzva OPŽP

V rámci této nově vyhlášené výzvy je k dispozici sto milionů korun. Z dotace bude možné podpořit projekty zaměřené mimo jiné na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, například pořízení domácího kompostéru pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu.

Dále budou přijímány projekty zaměřené na předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů, a to včetně prostředků na jejich svoz.

Dotaci mohou získat i projekty, jejichž cílem je rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů a projekty soustředící se na budování takzvaných center opětovného použití odpadů nebo systémy opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce.

41. výzva OPŽP

Dotaci v této výzvě získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice.

K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

Alokace výzvy činí 1,85 miliardy korun, které budou poměrově rozděleny na dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů např. sběrné dvory, třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí.

U některých typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, bude možné kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. Příkladem mohou být právě třídící linky.

Přehledná tabulka s informacemi, jak velkou podporu lze na jednotlivé typové projekty získat, je pro žadatele k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v kapitole B.6.3.2.3.

Dokumenty k 40. výzvě

Dokumenty k 41. výzvě

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP