1/2024

Technologii pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů vyvinula VIA ALTA s vědci z Mendelovy univerzity

| autor: Tisková zpráva VIA ALTA a.s.0

Technologii pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů vyvinula VIA ALTA s vědci z Mende

Technologická linka zajišťuje homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu, snížení relativní vlhkosti a tvarovou úpravu tak, aby byl výstup přímo využitelný ve spalovacích energetických zařízeních. Obdobná technologie, kterou mohou využít původci a zpracovatelé odpadu, i výrobci tepla, dosud nebyla na trhu k dispozici.

Společnost VIA ALTA, která poskytuje dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie, má na uvedenou technologii vydán, Úřadem průmyslového vlastnictví užitný vzor č. 30603.

V České republice se každý rok vyprodukuje více jak 2,5 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu. Díky moderním technologiím se může odpad stát materiálem pro další využití.

„Našim cílem je poskytnout zpracovatelům BRO a energetickým provozům technologii pro výrobu paliva a to s parametry vyhovujícími platné a budoucí předpokládané environmentální legislativě, s fyzikálními a chemickými parametry vhodnými pro přímé energetické využití v průmyslovém i občanském měřítku,“ říká Jakub John, ředitel společnosti VIA ALTA.

Výstupním materiálem je sypká směs, kterou je následně možno briketovat, granulovat nebo jinak tvarově upravit. Jde o vhodnou alternativu klasickému kompostování, případně zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynových stanicích,“ upřesňuje John.

VIA ALTA je dodavatelem technologie, která bude nabízena provozovatelům jako dodávka na klíč, včetně souvisejícího inženýringu, provozního poradenství a servisu. „Technologie MULTIFERM je spíše než konkurentem konvenčních kompostáren jejím možným rozšířením a zvýšením její konkurenceschopnosti.

Z provozních zkušeností víme, že ne vždy se na sezónním trhu nachází uplatnění pro klasický kompost. Právě zde nachází uplatnění tato technologická linka, která dává provozovatelům variantní možnost nakládání s jejich BRO a schopnost optimalizovat provoz celé kompostárny,“ říká John.

Do vývoje, který byl realizován za podpory Technologické agentury ČR, se zapojila také Mendelova univerzita v Brně. „MULTIFERM kombinuje vyspělou technologii a možnosti využití biologicky rozložitelného odpadu,“ říká prof. Jan Mareček z Agronomické fakulty.

Poloprovozní testování probíhalo několik měsíců. Aktuálně je technologie plně připravena k tržnímu uplatnění. Odezva je velmi pozitivní jak z České republiky, tak ze zahraničí. Aktuálně zpracováváme první tržní příležitosti a poptávky z tuzemska i ze zahraničí (Chorvatsko, Rusko, Vietnam),“ dodává ředitel společnosti VIA ALTA.

Popis technologie:

Na vstupu je materiál ze svozů biologicky rozložitelného odpadu. Příprava materiálu se ve své podstatě neliší od provozu konvenční kompostárny. Materiál dále putuje do drtiče, který jej zhomogenizuje a rozdrtí na požadovanou frakci. Takto připravený materiál je volně skladován pro jednu až dvě dávky do reaktorové části. Technologická linka má dvě hlavní části - bioreaktor (BR) a sušárnu.

Následně je připravený materiál dopraven do bioreaktoru a spouští se proces hygienizace.

Po ukončení procesu hygienizace následuje přeložení materiálu z BR do sušárny za pomoci dopravníku a mechanismů. Po přeložení BRO do sušárny startuje proces sušení.

Po ukončení procesu sušení obsluha vyprázdní objem produktu ze sušárny pomocí vyprazdňovacího mechanismu. Finální produkt bude vyskladněn do přepravního kontejneru. Celá linka pracuje v poloautomatickém režimu, ale je také plně nahraditelná automatickými pokyny.

Orientační cena základního modelu technologie začíná na částce 200 000 EUR.


VIA ALTA a.s.

VIA ALTA za 13 let svého působení v oblasti inženýrských a dodavatelských řešení poskytla své služby klientům od velkých nadnárodních korporací po malé živnostníky, od státu, krajů a velkých měst až po malé vesničky a od velkých univerzit až po malá výzkumná a vývojová pracoviště v České republice i zahraničí.

VIA ALTA poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Součástí služeb jsou doprovodné inženýrské činnosti - provozní poradenství, technický dozor a řízení projektu, zajištění dotačního managementu, provádění odborných studií, analýz a posudků (např. analýz spolehlivosti a udržovatelnosti, energetických auditů, studií vlivu na životní prostředí apod.) a kompletní technický servis a činnosti údržby.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling