1/2024

Systém CZT bude v Blansku od roku 2024 provozovat město

| zdroj: Blansko0

pexels-pixabay-257775
zdroj: pexels

Zakladatelskou listinu nové společnosti s ručením omezeným Teplo Blansko s.r.o. schválili blanenští zastupitelé. Byla jedním ze stěžejních bodů jednání zastupitelů v úterý 28. února. Nová společnost, jejímž jediným zakládajícím společníkem je město Blansko, bude mít od 1. 1. 2024 na starosti provozování soustavy Centrálního zásobování teplem ve městě.

Město se k tomuto kroku odhodlalo na základě negativní zkušenosti s externím provozovatelem, s nímž se v posledních dvou letech nedařilo najít společný výklad smluvních ujednání týkajících se provozování soustavy CZT včetně tvorby ceny tepla. 

Na soustavu CZT je v současnosti napojeno zhruba 110 objektů na území města, mezi které patří bytové domy, případně části bytových domů, některé veřejné budovy jako jsou dvě základní školy či budovy MěÚ nebo část komerčních prostor v Blansku. Objem jim dodávaného tepla se v roce 2022 pohyboval okolo 65,6 tisíc GJ.

Město si od založení společnosti Teplo Blansko, s.r.o. a převzetí systému CZT slibuje reálný vliv na tvorbu ceny tepla a možnost efektivní správy a modernizace technologií v rámci soustavy CZT.

Nejvyšším orgánem společnosti bude Valná hromada, v souladu se zákonem o obcích je valná hromada totožná s radou města. Novým jednatelem byl radou jmenovaný Ing. Vlastimil Vaníček, který bude valné hromadě odpovědný.

Vlastimil Vaníček byl vybrán na základě uzavřeného výběrového řízení ze tří uchazečů, které město oslovilo po jednání garantů pro energetiku se členy opozice i zástupci energetického výboru. Nový jednatel se dvacet let profesně pohybuje v oblasti energetiky. Pracoval na vrcholných manažerských pozicích pro společnosti jako je SPP CZ,a.s., TEPLO T, Jihomoravská plynárenská, a.s. nebo coby generální ředitel a jednatel společnosti ELGAS (člen skupiny GGE).. Dlouhodobě profesně spolupracuje mimo jiné s Teplárnami Brno a dalšími velkými odběrateli energií. Jeho profesní zkušenosti by měly být zárukou, že se rozjezd společnosti Teplo Blansko s.r.o. a převzetí provozu CZT podaří.

Úkolem nového jednatele bude zajištění všech přípravných kroků a získání licencí souvisejících s převzetím provozování soustavy CZT v Blansku od 1. 1. 2024. Odběratelé napojení na CZT mají se současným dodavatelem, firmou ZT energy, s.r.o., uzavřeny smlouvy o dodávkách tepla do 31. 12. 2023. V průběhu podzimu je bude kontaktovat zástupce společnosti Teplo Blansko s konkrétními informacemi.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA