2/2023

Světový energetický výhled 2016: Transformace v globálním energetickém sektoru

| autor: Tisková zpráva MPO0

Světový energetický výhled 2016: Transformace v globálním energetickém sektoru

Hlavní témata WEO 2016 přímo navazují na Pařížskou dohodu o změně klimatu uzavřenou v minulém roce. Jsou jimi: energetická přeměna a její vliv na dosažení klimatických cílů, příspěvek obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti na plnění klimaticko-energetických cílů nebo vazby mezi energetickým sektorem a vodním hospodářstvím.

"Závazky jednotlivých zemí přijatých na COP21 nebudou dostatečné pro omezení celosvětové změny klimatu na 2° C. Je proto zapotřebí, aby nutné kroky podporovaly jednotlivé vlády jako celek, nejen příslušné resorty. A to ve všech oblastech, včetně energetické účinnosti. To platí i v případě České republiky," upozornil Fatih Birol na jeden z hlavních výsledků analýzy.

Podle jeho slov budou další kroky vyžadovat mimo jiné skokové změny v tempu dekarbonizace a zvyšování energetické účinnosti. WEO 2016 se také podrobněji zabývá posílením úlohy zemního plynu v globálním energetickém mixu i vývojem u dalších fosilních paliv.

Při této příležitosti byla rovněž představena nová publikace, která analyzuje energetickou politiku České republiky a uvádí konkrétní doporučení pro český energetický sektor.

"Hloubkový přezkum se periodicky provádí ve všech členských zemích. V rámci něho strávil mezinárodní expertní tým Mezinárodní energetické agentury v ČR během listopadu 2015 pět dní diskusemi a rozhovory se zástupci českého veřejného a soukromého sektoru.

Celý přezkum poskytuje cennou zpětnou vazbu o našich strategických záměrech v energetice a nástrojích, které volíme k jejich realizaci," uvedl ministr Jan Mládek.

WEO je každoročně nejočekávanější publikací Mezinárodní energetické agentury. Mezinárodní energetická agentura (IEA) byla založena v roce 1974 s cílem pomoci členským zemím koordinovat společnou odezvu na závažné narušení dodávek ropy.

Její posláním se od té doby vyvinulo a dnes stojí na třech hlavních pilířích: zajištění globální energetické bezpečnosti; rozšiřování globální spolupráce v oblasti energetiky a dialogu a podpora udržitelné energetické budoucnosti. Česká republika spolupracuje s IEA již od roku 1994, kdy se stala kandidátem na členství v IEA, a to zejména v otázkách zásob ropy.

Dne 5. 2. 2001 pak pro Českou republiku vstoupila v platnost Dohoda o přístupu k Mezinárodnímu energetickému programu a Česká republika se tím stala 25. členským státem IEA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP