1/2024

Svaz moderní energetiky očekává od nového šéfa Ministerstva průmyslu lepší nastavení podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů

| autor: Svaz moderní energetiky0

Svaz moderní energetiky očekává od nového šéfa Ministerstva průmyslu lepší nastavení podmínek pro

Momentálně navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním klimaticko-energetickém plánu zvýšit podíl vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů během následující dekády o pouhé jedno procento. Tak malé ambice však mohou do budoucna ohrozit rozvoj českého hospodářství.

Navíc se Česko v moderní energetice řadí mezi státy, jako je například Arménie nebo Thajsko. Podle srovnání Světového ekonomického fóra je na tom z ekonomicky vyspělých zemí hůře pouze Řecko.

Z těchto důvodů Svaz moderní energetiky přichází s plánem Nová energie Česka, který má prosadit podmínky pro růst obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti budov nebo podporu elektromobility.

Aktuální přístup Ministerstva průmyslu nelze označit ani za konzervativní. Jde vyloženě o couvání zpět. Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv.

„Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic,” představuje jeden z hlavních cílů kampaně Nová energie Česka Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Stát připravil velmi dobrou Inovační strategii ČR k roku 2030 a nová energetika může být její integrální součástí. Nová energie Česka je podaná ruka vládě ze strany průmyslu moderní energetiky,“ dodává Martin Sedlák.

Svaz moderní energetiky doporučuje novému ministru průmyslu zacílit svou pozornost především na:

  • Aktualizaci návrhu Národního klimaticko-energetického plánu, který obsahuje strategie navýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030. Česko zaostává zejména v oblasti zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Díky využití dostupného potenciálu bychom mohli do konce příštího desetiletí pohodlně navýšit podíl na více než dvojnásobek současné výroby zelené elektřiny.

  • Nastavení vhodných podmínek pro aktivní spotřebitele energie podle nových nástrojů, které přináší energetický balíček EU Čistá energie pro všechny Evropany. Při vhodně nastavených podmínkách se mohou zbavit závislosti na spalování fosilních paliv desítky tisíc domácností ročně. Navíc nástup aktivních spotřebitelů energie a aktivních energetických komunit přinese do české energetiky inovativní obchodní modely a prvky digitální energetiky.

  • Otevření prostoru pro rozvoj akumulačních systémů, které jsou klíčovým prvkem v rozvoji takzvaných chytrých sítí.

  • Rozvoj akumulace je také příležitost pro výrobu bateriových systémů. Česká republika by měla proaktivně vstoupit do produkce baterií pro domácí úložiště energie i elektromobilitu.

  • Rozvoj čisté mobility: nástup elektromobilů se rychle blíží, Česko se potřebuje zaměřit především na výstavbu nabíjecí infrastruktury, zvážit lze zavedení podpory pro nákup elektrovozů pro domácnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA