1/2024

Středočeský kraj připravuje žádost do vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí na tzv. kotlíkovou dotaci

| autor: Středočeský kraj0

Středočeský kraj připravuje žádost do vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí na tzv. kot

„Výměnu starého kotle za nový ekologický by tak mohlo v rámci Středočeského kraje získat dalších 5 tisíc domácností,“ říká hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a upřesňuje, že kraj musí podat žádost na SFŽP do 29. března 2019.

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách je Ministerstvem životního prostředí, obdobně jako tomu bylo v předchozích dvou výzvách, alokována částka ve výši 575 milionu korun. Finanční prostředky jsou poskytnuty z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP).

„Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak již nebude podporován, jak tomu bylo v minulosti.

Jak dále G. Kovács nastínil, veškerá potřebná dokumentace pro vyhlášení nového programu ke kotlíkovým dotacím bude krajským úřadem zpracována a po posouzení odborníků ze Státního fondu životního prostředí předložena ke schválení na dubnové jednání Zastupitelstva Středočeského kraje.

„Stane se tak včetně zajištění formy elektronického podání žádostí,“ doplnil G. Kovács. O dotace pak budou moci obyvatelé kraje žádat pomocí elektronické aplikace od 3. června letošního roku.

„Cílem dotací je nejen zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc občanům Středočeského kraje splnit povinnost výměny kotlů,“ připomněl G. Kovács.

Od 1. 9. 2022 lze totiž provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu 3. a vyšší (nastane zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy byly pořízeny), přičemž za nedodržení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč.

„Kotlíkové dotace tak mohou významně podpořit financování realizace této povinnosti," uvedl dále náměstek Kovács.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA