1/2024

Středočeský kraj chystá řešení dopravní situace v souvislosti se ZEVO Mělník

| autor: Petr Jarolímek0

Středočeský kraj chystá řešení dopravní situace v souvislosti se ZEVO Mělník

Ze záměru, zveřejněného 4.1.2019 na informačním systému EIA a úřední desce kraje, vyplývá, že Krajský úřad Středočeského kraje připravuje nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Jedná se o katastry Horních Počapel, Křivenic, Dolních Beřkovic, Vliněvsi, Brozánek, Cítova a Býkve.

Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. S novým dopravním řešením se počítá s návazností na plánovanou realizaci ZEVO v elektrárně Mělník.

V oznámení záměru se praví, že předmětem je „jižní a východní obchvat obce Cítov (II/246), rozšíření stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky, rozšíření silnice III/24636 mezi obcemi Cítov a Dolní Beřkovice, novostavba silnice III. třídy mezi silnicí III/24636 a III/24050 zahrnující obchvat obce Horní Počaply.

Součástí záměru je dále nadjezd do ZEVO Mělník a úprava neveřejné komunikace do areálu firmy Rigips s napojením na obchvat obce Horní Počaply. Oznámení hodnotí dílčí variantní řešení napojení sídla Podvlčí v lokalitě Dolní Beřkovice.“

Dotčené obce jsou žádány o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Oznamovatel vítá případné připomínky a doporučení z hlediska vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto je třeba zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na krajský Odbor životního prostředí a zemědělství.

Zveřejněný záměr a podrobnosti viz: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2200 .

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP