Státní podnik DIAMO uspořádal workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy

| autor: DIAMO0

Státní podnik DIAMO uspořádal workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po tě

Workshop uspořádali zaměstnanci ředitelství státního podniku DIAMO a zúčastnili se jej zástupci německé společnosti WISMUT GmbH, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, Ochrany podzemních vod a odštěpného závodu Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO.

V průběhu workshopu zaznělo 10 příspěvků věnovaných jak problematice měření a monitoringu radonu na odvalech a v jejich okolí, tak sanaci a rekultivaci od valů po těžbě uranových rud a modelování transportu radonu.

Workshop umožnil setkání odborníků věnujících se této problematice, navázání kontaktů, výměnu zkušeností a diskuzi ke konkrétním problémům. Samotný workshop byl účastníky velmi kladně hodnocen a přinesl potenciál v podobě navázání spolupráce jednotlivých organizací při řešení radonové problematiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK