Reklama

23. 1. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Statistická dvojkolejnost

Dnes zasedá pracovní skupina složená se zástupců Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a Rady vlády České republiky, aby vyřešila mnohaleté schizma, které podstatně různí pohledy na nakládání s odpady v ČR.
I přes nesporný fakt, že komunální odpady jsou jen opravdu několika procentním podílem celkové produkce odpadů u nás, dvojí data zkreslují a ztěžují jak plány, tak způsoby a v neposlední řadě i kontrolu nakládání s odpady.

příkladem je tato tabulka způsobu nakládání s odpady:

Způsob nakládání s KO ČSÚ 2014 MŽP 2014
Energetické využití 20% 12%
Materiálové využití 23% 35%
Skládkování 55% 35%
Ostatní 3% 5%

 

Srovnat dva jedoucí vlaky na svých kolejích na jednu a udělat z nich jeden - rychlejší a pohodlnější - bude vyžadovat úsilí a mnoho ústupků. Proces už ale odstartoval podpis Úmluvy mezi MŽP, ČSÚ a RV ČR a nyní se již snaží tyto tři instituce po letech bojů najít řešení. Důležitým bodem je, že ČSÚ konečně odkrylo metodiku, kterou ke svým výpočtům využívá.

S dalšími podrobnostmi vás seznámíme v dalších článcích

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372