1/2024

SPŽP 2030: Od vzniku ČR se životního prostředí zlepšilo, ale stále je na čem pracovat

| autor: redakce0

trees-5549825_640.jpg
zdroj: Pixabay

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) představuje dlouhodobý národní strategický dokument na vrcholové úrovni, který formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR. Zároveň stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050, a zastřešuje problematiku životního prostředí v celém rozsahu.

V roce 1995 byla schválena první Státní politika životního prostředí. Aktuální SPŽP 2020–2030 nahrazuje předchozí SPŽP 2012–2020 a představuje již 6. dokument podporující zlepšení stavu životního prostředí v ČR.

„Přestože od r. 1993, došlo k významnému objektivnímu zlepšení životního prostředí (i díky restrukturalizaci hospodářství a vstupu do EU), k napravení mnoha škod z minulosti a také ke zlepšení vztahu veřejnosti k ochraně životního prostředí, v některých oblastech se stále nedaří dosahovat vytyčených cílů. Základní složky životního prostředí jsou tak denně vystavovány negativním vlivům v důsledku lidské činnosti,“ uvádí se v předloženém materiálu.

SPŽP 2030 je přijímána v době probíhající pandemie COVID-19, která má dalekosáhlé dopady na globální ekonomiku, což může vést ke snížení investic do ochrany životního prostředí. V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a Evropský fond obnovy má ČR příležitost využít finanční prostředky na obnovu ekonomik reflektující udržitelný způsob hospodaření, přechod na oběhové hospodářství s důrazem na řešení problémů souvisejících se změnou klimatu.

Zpracování materiálu SPŽP 2030 bylo uloženo ministru životního prostředí usnesením vlády s termínem předložení tohoto dokumentu vládě do 31. prosince 2020. Dokument je do 21. 10. 2020 v meziresortním připomínkovém řízení.

Stav životního prostředí k roku 2020

Přes objektivní zlepšení životního prostředí od vzniku ČR se dosud nedaří dosáhnout v některých oblastech (hygienických) limitů, např. imisní limity vybraných polutantů, hlukové limity, ekologický a chemický stav vodních útvarů a další. Současně se požadavky na kvalitu životního prostředí zvyšují. Zásadně stav a vývoj složek životního prostředí ovlivňuje probíhající změna klimatu.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA