1/2023

Sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

| zdroj: IRZ0

laptop-3196481_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí informuje, že na stránkách České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS) byly v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) zveřejněny i položky týkající se problematiky v gesci MŽP.

Pro popis této služby si dovolujeme převzít text přímo zveřejněný Agenturou ČAS: "Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu "Sponzorovaný přístup k ČSN". Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Podmínkou pro využívání této služby, která je zcela bezplatná, je registrace na portálu Agentury ČAS - konkrétně se jedná o část s názvem - Sponzorovaný přístup k ČSN. K dispozici jsou plná znění příslušných norem, avšak pouze k nahlížení.Takto zveřejněné normy nelze tisknout či jiným způsobem šířit nebo rozmnožovat.

Ministerstvo doufá, že tato služba bude ve všech směrech přínosem a mj. usnadní i plnění ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS