1/2024

Společnosti Skanska a Saint-Gobain uzavřely memorandum o spolupráci

| zdroj: TZ Skanska a Saint-Gobain0

Saint-Gobain a Skanska_podpis memoranda 24.2.2021.png
zdroj: Skanska, Saint-Gobain

Ve středu 24. 2. 2021 podepsali nejvyšší představitelé obou firem, zodpovědní za aktivity v České republice, dohodu o spolupráci, která vymezuje společný postup při řešení výzev udržitelné a ekologické výstavby.

Cílem je jasně a srozumitelně deklarovat závazky při realizaci projektů, na kterých se Saint-Gobain podílí jako dodavatel. Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v Česku i na celém světě, cítíme tak zodpovědnost za budoucí podobu světa. Stavebnictví je dnes jedním z největších producentů CO2 a my musíme reagovat rychle, konkrétními kroky a dostát našim závazkům, kterými je mimo jiné uhlíková neutralita Saint-Gobain do roku 2050.

Společným postupem a touto dohodou se společností Skanska chceme celému odvětví nadále ukazovat směr a prošlapávat cestu. Kdo jiný by tak měl učinit nežli lídři ve svých oborech,“ uvedl po podpisu dohody Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Česká republika a východní Evropa.

Udržitelné stavění je pro nás nejen deklarovanou prioritou, ale denní praxí. Od nákupu energie z obnovitelných zdrojů přes úspory vody a tepla až třeba po nový beton ze stavebního recyklátu – ve stavebnictví je Skanska lídrem v uplatňování nových přístupů i technologií a náš cíl uhlíkové neutrality do roku 2045 považujeme za zcela reálný.

Jsme proto velmi rádi, když tuto naši klíčovou hodnotu můžeme sdílet s tak významným partnerem, jakým Saint-Gobain ve stavebním řetězci bezesporu je. I pro toto partnerství doslova platí naše zásada, že stavíme svět, ve kterém sami chceme žít,“ dodal Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

Společnosti Saint-Gobain a Skanska

Jsou zakládajícími členy České rady pro šetrné budovy.

V souladu s hodnotami šetrného stavebnictví usilují o zavádění takových materiálových systémů, které směřují k naplňování těchto výzev:

 • výstavba budov s energetickou spotřebou blízkou nule;
 • využívání udržitelných materiálů a principů cirkulární ekonomiky;
 • šetrné hospodaření s vodou;
 • zajišťování kvalitního a zdravého vnitřního prostředí;
 • směřování k uhlíkové neutralitě.

Jaké společné kroky mohou pro naplnění výzev učinit společnosti Saint-Gobain a Skanska v České republice:

 • zavést systémovou recyklaci sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů a obalů pro připravované projekty;
 • spolupracovat na vývoji hospodárné modulární stavby šetrné k životnímu prostředí;
 • využívat přednostně materiály a systémy naplňující parametry LEED, BREAM a WELL;
 • nalézt řešení pro rychlé, ekonomické a ekologické stavění bytových staveb formou prefabrikace fasádních systémů;
 • prosazovat a uplatňovat projektování, stavění a provozování staveb formou BIM;
 • spolupracovat v oblasti měření a snižování uhlíkové stopy na základě GHG Protocol, zejména v oblasti hodnotového řetězce Scope 3;
 • podporovat vyšší využívání vegetačních/zelených střech a tím zlepšovat biodiverzitu ve městech, snižovat zdejší teplotu a zlepšovat hospodaření s vodou;
 • posuzovat u zakázek hodnotící parametry budovy s ohledem na dlouhodobé provozní náklady, nikoli jen na nejnižší prvotní pořizovací cenu;
 • zavést požadavky (kritéria, parametry) pro využívání druhotných surovin a výrobků;
 • motivovat trh ke sdílení informací, týkajících se původu, recyklovatelnosti a uhlíkové stopy produktů formou EPD;
 • podporovat efektivní a hospodárné využití vody v budovách a jejich okolí;
 • podporovat nebo zvýhodnit projekty zajišťující kvalitní vnitřní prostředí;
 • propagovat nové technologie, které jasnou měrou přispívají jak ke kvalitě vnitřního prostředí, tak i k maximální míře efektivity.

memorandum CZ.pdf

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA