2/2023

Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun

V roce 2018 tam navezla a skladovala 1200 tun nakoupených odpadních asfaltových směsí, aniž měla patřičné oprávnění. Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun.

Inspekce obdržela v červnu 2017 podnět od Městského úřadu v Říčanech, který upozorňoval na provoz údajné „deponie Mirošovice“ na pozemcích v katastrálním území Mirošovice u Říčan, kterou provozuje společnost Štochl Group. 

„V rámci rozsáhlé terénní úpravy tam bylo uloženo množství výkopové zeminy a písků a také stavební a demoliční odpad. Konkrétně zčásti nadrcený asfalt i jeho velké kusy, betonové desky, kamenivo, dále větve apod.

Vzhledem k tomu, že na úřad v Říčanech nebyly předloženy žádné doklady o původu těchto odpadů, v evidenci podaných ročních hlášení o odpadech nebylo od roku 2012 touto společností podáno nic, vyslovil úřad podezření, že obviněný porušil zákon o odpadech,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Na základě výše uvedeného zahájili inspektoři se společností Štochl group kontrolu a zjistili, že soustředěné materiály na skladovací ploše před halou leží cca 3 tisíce tun stavební suti pocházející z rekonstrukce budov.

V říjnu 2018 obdržela inspekce podnět od Obecního úřadu v Mirošovicích, který opět upozorňoval na provoz deponie Mirošovice, a to konkrétně na uložení množství odpadních asfaltů. Úřad vyslovil podezření, že obviněný porušil zákon o odpadech.

Tím, že nakládal s odpady v zařízení, které k tomu není určeno a uložil odpady, aniž by byl provozovatelem zařízení schváleného podle zákona o odpadech, na pozemky, které jsou vedeny v Katastru nemovitostí jako Zemědělský půdní fond - trvalý travní porost.

„Opět jsme provedli kontrolu a zjistili, že v roce 2018 firma na části pozemků v k. ú. Mirošovice u Říčan, které vlastní nebo užívá podle nájemních smluv, navezla a skladovala 1200 tun nakoupených odpadních asfaltových směsí, aniž měla patřičné oprávnění k nakládání s odpady na těchto pozemcích. Zákon říká, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena a nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí,“ řekl Beroušek.

Firma ŠTOCHL GROUP s.r.o. se proti rozhodnutí o pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však žádost zamítlo a pokutu uloženou ČIŽP potvrdilo. Ta nabyla 18. listopadu 2019 právní moci.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP