1/2021

Společnost nevhodným způsobem provozovala zařízení určené k nakládání se zdravotnickými odpady

| zdroj: ČIŽP0

syringe-1574486_640.jpg
zdroj: pixabay

Česká inspekce životního prostředí provedla v dubnu roku 2018 kontrolu nakládání s odpady ve firmě Ekopur v Hosíně na Českobudějovicku. Kvůli některým pochybením, jež byly v rozporu se zákonem o odpadech, byla této firmě udělena pokuta ve výši 200 tisíc korun, která nabyla po odvolacím řízení právní moci 15. dubna 2021.

Společnost Ekopur provádí dekontaminaci zdravotnického materiálu pomocí teplotlakého zařízení zvaného autokláv, „což je přístroj – reaktor, v němž probíhá sterilizace infekčních odpadů za vysokého tlaku a teploty,” vysvětluje inspektorka Lenka Sellnerová. ČIŽP provedla na provozovně firmy Ekopur v Dobřejovicích u Hosína dne 13.4.2018 kontrolu nakládání s odpady, v rámci které bylo zjištěno, že provozovatel neměl zajištěno, aby technické vybavení zařízení po každé sterilizaci automaticky generovalo tištěnou zprávu o jejím průběhu a neprováděl kontrolu účinnosti autoklávu pomocí vnesených indikátorových mikroorganismů nezávislou institucí.

“Dále jsme zjistili, že v hale, která je určená pro příjem a krátkodobé soustřeďování odpadů ze zdravotnictví, určených k jejich dalšímu předání jiné oprávněné osobě, se nachází celkem 3639 kg různých druhů odpadů spadajících do kategorie „nebezpečný“. Přitom maximální okamžitá skladovací kapacita, stanovená schváleným provozním řádem zařízení, byla pouze jedna tuna,” upřesňuje dále Lenka Sellnerová.

Jako další nedostatek shledala inspekce skutečnost, že 17 kontejnerů o objemu 1100 litrů a jeden velkoobjemový kontejner, obsahujících již dekontaminovaný odpad, nebylo v rozporu s provozním řádem označeno nápisem „dekontaminováno“.

Společnost Ekopur se proti rozhodnutí inspekce odvolala, odvolací orgán – Ministerstvo životního prostředí – ho ale v plném rozsahu potvrdil, takže 15. dubna 2021 nabylo právní moci. Ministerstvo nepovažovalo uloženou pokutu za likvidační a neshledalo žádné důvody pro její snížení, jak požadovala společnost Ekopur.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo