1/2024

Spolchemie a životní prostředí: Emise těžkých kovů a chloru téměř na nule

| autor: Spolchemie0

Spolchemie a životní prostředí: Emise těžkých kovů a chloru téměř na nule

Zmiňované emise klesly prakticky k nule díky úspěšnému spuštění ekologické membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě.

Z hlediska hodnocení environmentálního profilu, který vypovídá o celkovém dopadu výroby na životní prostředí ve vztahu k objemu celkové produkce, dosáhla firma ve většině sledovaných parametrů meziročně zlepšení a v dlouhodobém horizontu se jí daří dopady buďto snižovat, anebo alespoň udržovat na přibližně konstantní úrovni. 

Tyto skutečnosti vyplývají z nově zveřejněné zprávy o hodnocení dopadů na životní prostředí v roce 2018, kterou Spolchemie každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách.

Z hlediska bilančních hodnot zaznamenala firma v ochraně ovzduší mírné zhoršení oproti rekordně nízkému předloňskému roku, a to zhruba na úroveň roku 2016. Šlo o meziroční zvýšení množstvíemisí o přibližně 20 %, především u oxidů dusíku. 

Paradoxně bylo toto navýšení způsobeno vykazováním emisí (podle legislativy) ze spalování ekologicky čistého vodíku z membránové elektrolýzy. V této souvislosti stojí za zmínku, že letos bylo podepsáno memorandum a vznikla pracovní skupina, která řeší využití právě tohoto vodíku v ústecké MHD. 

Navzdory vyšší výrobě spotřeba energie klesala

Celková spotřeba energie je v chemické výrobě závislá na celkovém objemu výroby. I přes významné navýšení výroby došlo v roce 2018 k zásadnímu poklesu spotřeby energie, a to o plných 9 %. Pokračoval tak trend předchozích let, v loňském roce se naplno projevil pozitivní dopad nové a energeticky úsporné membránové elektrolýzy.Investice do bezpečnosti i životního prostředí

Firma nadále investuje do zlepšování bezpečnosti, havarijní prevence i ochrany životního prostředí. V loňském roce se tak například modernizoval řídicí systém provozu Epispol, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochraně ovzduší. 

V oblasti havarijní prevence pak podnik realizoval nová opatření ke zvýšení ochrany okolí pro případ úniku chloru a také zvýšil kvalitu monitoringu úniku nebezpečných látek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ