1/2024

Splňují obaly ekologické normy?

| autor: Tisková zpráva ČOI0

Splňují obaly ekologické normy?

Dále inspektoři kontrolovali plnění zákona o ochraně spotřebitele, který v této oblasti ukládá prodávajícímu informovat spotřebitele o peněžní částce za zálohované obaly. Regionální inspektoráty ČOI provedly 2 047 kontrol, kdy porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 183 případech, což je téměř 9 %.

V období od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016 uskutečnila Česká obchodní inspekce na celém území České republiky kontroly zaměřené na obaly. Ty byly prováděny u osob v obchodních řetězcích a dalších provozovnách s příslušným sortimentem, a u osob, které uvádí obaly na trh. Akce byla zaměřená na dodržování plnění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Tento právní předpis ukládá chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech.

Dále stanovuje práva a povinnosti právnických, fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu. Dále bylo kontrolováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ve sledovaném období bylo regionálními inspektoráty ČOI provedeno 2 047 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 183 případech, což je 8,96 %.

A) Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech došlo ve 38 případech:

  • v 19 případech bylo zjištěno porušení povinnosti nabízet stejné nápoje ve vratných zálohovaných obalech při prodeji těchto nápojů v nevratných obalech v provozovnách o prodejní ploše rovné nebo větší než 200 m2 (§ 9 odst. 10)
  • v 11 případech kontrolovaná osoba nepředložila na požádání ČOI technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v zákoně o obalech či průkazně neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v těchto paragrafech zákona o obalech (§ 3, § 4 a § 5)
  • ve 4 případech kontrolovaná osoba, která uváděla na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech porušila povinnost vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)
  • ve 3 případech kontrolovaná osoba, která uváděla na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli, nezajistila, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu (§ 9 odst. 5)
  • v 1 případě osoba, která uváděla na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, neoznačila tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 9 odst. 3)

B) Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. U 145 kontrolovaných subjektů prodávající v době kontroly neinformoval spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů (§ 18 odst. 1)

Uložené opatření

Za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech bylo v období od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016 pravomocně uloženo 18 sankcí v celkové výši 283 000 Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA