2/2022

SPČR žádá ERÚ o vysvětlení vyřazení plynovodu BACI z Desetiletého plánu

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

SPČR žádá ERÚ o vysvětlení vyřazení plynovodu BACI z Desetiletého plánu
Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině podporuje projekty, které posílí tržní prostředí v plynárenství, a tím umožní snižování ceny zemního plynu pro české průmyslové odběratele i domácnosti. Diverzifikaci zdrojů a tras dodávek zemního plynu posilující energetickou bezpečnost a bezpečnost dodávek zemního plynu v ČR hodnotíme pozitivně, ovšem při patřičném vyhodnocení finančních dopadů všech realizovaných projektů na české spotřebitele.

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice je pro veřejnost signálem ohledně plánovaných infrastrukturních projektů provozovatele přepravní soustavy a jako takový by z důvodu transparentnosti měl tedy obsahovat všechny projekty měnící kapacitu přepravní soustavy, vč. patřičného odůvodnění přínosů.

Předmětný materiál veřejné konzultace oproti předcházející verzi neobsahuje např. informaci o projektu Obousměrného rakousko-českého propojení, BACI. Tento postup přitom není ze strany ERÚ nijak zdůvodněn. SPČR nepřísluší vyjadřovat se k tomu, zda se mají jednotlivé investiční záměry realizovat či nikoliv. Avšak vzhledem k zachování informační kontinuity a úplné informovanosti veřejnosti žádáme ERÚ o transparentní vysvětlení vyřazení tohoto projektu z Desetiletého planu a případné doplnění této informace do předmětného plánu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia