2/2023

SP ČR trvá na využití podpůrných mechanismů směrnice o EU ETS

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

SP ČR trvá na využití podpůrných mechanismů směrnice o EU ETS

Za zásadní Svaz průmyslu považuje například zavedení systému kompenzací nepřímých nákladů, který má velkým průmyslovým odběratelům energií, kteří pocházejí z odvětví ohrožených únikem uhlíku, kompenzovat růst ceny energií vlivem nárůstu ceny povolenky.

Svaz průmyslu předkládá koncepční návrh na změny předloženého návrhu novely zákona č. 383/2012 Sb. o obchodování s emisními povolenkami. Stanovisko svazu odráží shodu mezi oběma stranami regulovaných subjektů, tedy jak výrobců energií, tak i průmyslových spotřebitelů. 

Apelujeme na vládu, aby výsledná podoba zákona respektovala princip účelovosti výnosů, které systém EU ETS generuje. Tedy, aby v maximální možné míře prostředky směřovala do konkrétních definovaných aktivit podporujících dosažení energeticko-environmentálních cílů.

Tyto účely pak přirozeně doplňují tzv. kompenzace nepřímých nákladů, které již v současném obchodovacím období řada okolních států (např. Německo a Slovensko) aplikovala a absence tohoto nástroje v domácí legislativě znevýhodňovala český průmysl v porovnání se zahraničními konkurenty.

Cena povolenky za posledních 9 měsíců vzrostla čtyřnásobně, což se promítá také do cen elektřiny a tepla. Velcí průmysloví producenti však mají velmi omezenou možnost tyto zvýšené náklady na energie přenést do cen svých výrobků, aniž by tím neohrozili svoji mezinárodní konkurenceschopnost.

V případě snahy o snižování administrativní zátěže spočívající ve složitých vykazovacích procedurách, které s účastí v systému EU ETS souvisí, pak požadujeme po předkladateli návrhu důkladnější vysvětlení, proč nebyl využit tzv. malý opt-out pro zařízení do 2 500 t emisí CO2 / rok.

Více zde

Zdroj: spcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP