Reklama

25. 7. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva SP ČR

SP ČR se vyjádřil k Návrhu vyhlášky o ochraně ovzduší

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu vyhlášky o ochraně ovzduší.

Svaz si je vědom významu a potřeby ochrany ovzduší, průmysl investoval a nadále investuje miliardy korun a musí plnit stále přísnější limity.

Návrh vyhlášky ale v řadě bodů není plně v souladu s evropskými předpisy, některá navrhovaná ustanovení přinášejí výkladové nejistoty a některé navrhované změny (navrhovaná další rozšíření Vyhlášky) by mohly znamenat primárně dodatečnou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně a technicky zdůvodněny zaváděné požadavky.

Za velmi problematický považujeme například návrh na rozšíření způsobu stanovení emisních limitů pro pachové látky. Konkrétní znění připomínek uvádíme níže. Cílem řady z nich je zejména odstranění nejasností.

Kompletní stanovisko naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372