SP ČR podporuje základní principy oběhového hospodářství

| autor: SP ČR0

SP ČR podporuje základní principy oběhového hospodářství

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje oběhové hospodářství, které vnímá jako příležitost, neboť členské firmy mohou participovat na zpracovatelském a recyklačním průmyslu. Naše země tak přichází nejen o potenciální zdroj příjmů, ale i zaměstnanost se všemi ekonomickými, ale i společenskými dopady.

Jako důležitý aspekt vnímáme střízlivost pohledu na využití zdrojů z odpadů, které musí být v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Pokud tedy nelze vzniku odpadu předejít nebo odpad nelze opětovně využít či recyklovat, Svaz podporuje využití jeho energetického obsahu před skládkováním, a to jak z environmentálního, tak i ekonomického hlediska. 

Svaz podporuje v souladu s principy oběhového hospodářství také intenzivní využívání druhotných surovin jako náhrady za primární zdroje.

Regulatorní rámec pro oběhové hospodářství by měl zároveň respektovat specifika ČR tak, aby přechod nevedl k negativním dopadům na konkurenceschopnost tuzemských firem. Například české recyklační cíle, vyplývající z evropské legislativy, musí být naplněny, neměly by však jít nad rámec evropských směrnic.

Prohlášení Svazu naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB