Reklama

13. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SP ČR

SP ČR podporuje základní principy oběhového hospodářství

V současné době se na evropské úrovni nastavují základní parametry oběhového hospodářství, které budou dopadat na průmysl. Experti Svazu v této věci diskutovali s europoslancem P. Teličkou a následně schválili pozici Svazu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje oběhové hospodářství, které vnímá jako příležitost, neboť členské firmy mohou participovat na zpracovatelském a recyklačním průmyslu. Naše země tak přichází nejen o potenciální zdroj příjmů, ale i zaměstnanost se všemi ekonomickými, ale i společenskými dopady.

Jako důležitý aspekt vnímáme střízlivost pohledu na využití zdrojů z odpadů, které musí být v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Pokud tedy nelze vzniku odpadu předejít nebo odpad nelze opětovně využít či recyklovat, Svaz podporuje využití jeho energetického obsahu před skládkováním, a to jak z environmentálního, tak i ekonomického hlediska. 

Svaz podporuje v souladu s principy oběhového hospodářství také intenzivní využívání druhotných surovin jako náhrady za primární zdroje.

Regulatorní rámec pro oběhové hospodářství by měl zároveň respektovat specifika ČR tak, aby přechod nevedl k negativním dopadům na konkurenceschopnost tuzemských firem. Například české recyklační cíle, vyplývající z evropské legislativy, musí být naplněny, neměly by však jít nad rámec evropských směrnic.

Prohlášení Svazu naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372