1/2024

SOVAK ČR nesouhlasí se závěry vládní analýzy o odlivu zisků do zahraničí

| autor: SOVAK ČR0

SOVAK ČR nesouhlasí se závěry vládní analýzy o odlivu zisků do zahraničí

Dle našich závěrů analýza ignoruje fakt, že nejrozšířenější provozní model českého vodárenství provozovatelům vodárenské infrastruktury neumožňuje velké investice provádět.

Více než dvě třetiny českého vodárenského trhu pokrývá tzv. oddílný provozní model, ve kterém jsou vlastnictví a provoz vodárenské infrastruktury jasně odděleny. Infrastrukturu vlastní veřejný sektor, který ji dlouhodobě pronajímá soukromým firmám.

Soukromé společnosti (často právě zahraniční subjekty) pronajatou infrastrukturu pouze provozují a za její užívání odvádí odpovídající nájemné. Právě toto nájemné je potom využíváno k investicím do obnovy a rozšiřování vodárenské infrastruktury.

Jak vyplývá z údajů Ministerstva zemědělství, jen za rok 2015 bylo na nájemném vodohospodářské infrastruktury zaplaceno více než 7,5 mld. Kč. Dalších téměř 3,4 mld. Kč pak v loňském roce jednotliví provozovatelé investovali do havarijních či plánovaných oprav.

V letech 2010 až 2015 pak bylo na nájemném provozovateli vodohospodářské infrastruktury odvedeno přes 40 mld. Kč a více než 16,5 mld. Kč provozovatelé investovali do oprav infrastrukturního majetku.

Vládní analýza pracuje jen s prostředky, které jednotliví provozovatelé investovali do oprav a zaplacené nájemné již není nijak zahrnuto a zohledněno.

Právě proto, že celková suma prostředků určených na investice do obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury v loňském roce dosahovala téměř 11 mld. Kč, není možné stanovovat a veřejně prezentovat závěr, že: Nejvyšší objem odlivu výnosů zaznamenávají sektory se síťovým charakterem: finančnictví, energetika a vodárenství, telekomunikace a maloobchod.

Autory analýzy jsme o tomto faktu informovali a nabídli jim spolupráci na jejím případném upřesnění a dopracování.

Stejně tak nabízíme Vám, představitelům médií a členům novinářské obce, setkání, během kterého Vám rádi přiblížíme fungování českého vodárenství, jednotlivé provozní modely, strukturu cen vodného a stočného i reálný stav české vodovodní a kanalizační infrastruktury.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA