1/2024

SOVAK ČR a SMO ČR podepsali memorandum

| autor: Ondřej Beneš, SOVAK0

SOVAK ČR a SMO ČR podepsali memorandum

Spolupráce se bude týkat provozu, údržby, rozvoje a financování vodohospodářské infrastruktury, legislativy upravující životní prostředí, vodovody i kanalizaci a výchovy, vzdělávání a lidských zdrojů, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: Aktuální je třeba připravovaná novela zákona o vodách. K předloze mají města a obce celou řadu připomínek, nelíbí se jim například zamýšlené zvýšení poplatku za odběr podzemních vod. Není k tomu důvod, v mnoha zemích takový poplatek vůbec neexistuje a navíc je třeba pamatovat na to, že celá řada tuzemských měst a obcí nemá možnost využívat jiný zdroj pitné vody než vodu podzemní.


Osmdesát procent vodní infrastruktury v České republice spravují obce a jejich společnosti. Obecně přitom platí, že voda je všech, zdroje je třeba chránit, nicméně vše je třeba činit rozumně a řešit zejména u hlavního znečišťovatele, tedy v zemědělství. Není také možné srovnávat cenu za vody povrchové, na kterou má vliv celá řadou aspektů a státem určovaný poplatek za vody podzemní,říká předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR František Barák a dodává: V České republice je v oblasti vody složitější situace také proto, že není jedno gesční ministerstvo, jak to bývá v jiných zemích. Voda jde v mnoha oblastech napříč resorty – od životního prostředí přes zemědělství, průmysl a obchod, zdravotnictví, místní rozvoj až po finance.

Memorandum o spolupráci mezi SMO ČR a SOVAK ČR tak mimo jiné říká, že dojde ještě k intenzivnější výměně informací a vzájemné podpoře při komunikaci se třetími stranami, koordinaci stanovisek v legislativním procesu a při zapojování odborníků do expertních procesů, vzájemné podpoře aktivit jako jsou odborné kulaté stoly, semináře, konference apod. Rovněž budou společně jednat expertní týmy či odborné orgány.

Společně by se mělo postupovat i v otázkách opatření pro boj se suchem. Takzvanou „suchou hlavu“ vodního zákona řeší pracovní skupina pod Ministerstvem zemědělství, SMO ČR by se chtěl jednání účastnit a mimo jiné navrhuje, aby mezi podporované aktivity sloužící pro akumulaci vod v území patřilo třeba i budování veřejných přírodních koupališť.

Loňské sucho bylo nejhorší za poslední desítky let. Zásadně ho nepocítily lokality, které jsou napojeny na větší vodárenské systémy. Problém byl zejména v oblastech s menšími zdroji. Platí tedy, že je třeba zaměřit se právě na menší lokality a napojit je na bezpečné a trvalé zdroje.

Pozn. red: Text je verzí SOVAK ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP