Reklama

30. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

SMART GRIDS II - III. výzva

Vyhlášení III. výzvy programu podpory SMART GRIDS II.

III. výzva programu podpory SMART GRIDS II.

SG II_III.Výzva [pdf, 422 kB]

Specifická dokumentace:

SG II_Výzva III_Příloha č. 1_Příručka ke způsobilým výdajům [pdf, 470 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 2_Kategorie CZ-NACE předmětu projektu [pdf, 235 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 3_Model hodnocení a kritéria [pdf, 469 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 4_Doporučená osnova podnikatelského záměru [pdf, 386 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 5_Posudek přínosů projektů v přenosové soustavě [pdf, 193 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 6_Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část [pdf, 2341 kB]

SG II_Výzva III_Příloha č. 7_Vzor právního aktu [pdf, 692 kB]

Obecná dokumentace:

  1. Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele
  2. Příloha I Smlouvy o EU
  3. Vymezení zvýhodněných regionů
  4. Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část
  5. Pravidla pro výběr dodavatelů
  6. Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
  7. Pravidla způsobilosti a publicity
  8. Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
  9. Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek
  10. Seznam daňových rájů dle Evropské komise

Obecná dokumentace k Výzvě je k dispozici na webu Řídicího orgánu OP PIK v oddíle Společné přílohy dotačních programů OP PIK.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372