2/2023

ŠKODA JS plní své závazky nejen vůči české energetice

| zdroj: SP ČR0

ŠKODA JS plní své závazky nejen vůči české energetice

„Snažíme se při zachování všech opatření k ochraně zdraví našich kolegů i zdraví jejich blízkých udržet společnost v chodu a uchovat si svou spolehlivost a důvěryhodnost,“ říká generální ředitel ŠKODA JS František Krček. 

„Díky úsilí a nasazení všech členů týmu, a to bez ohledu na místo a způsob výkonu práce, plníme úkoly dle harmonogramu jednotlivých projektů a zakládáme tak jistotu perspektivy firmy po návratu do normálních podmínek. Jsme spolehlivým partnerem jaderné energetiky nejen u nás, ale v celé střední a východní Evropě.“

Stejně jako na ostatní činnosti společnosti dopadají aktuální omezení i na servis jaderných elektráren. Technici v celém areálu elektráren včetně prací na primárním okruhu se musí přizpůsobit různým opatřením a omezením. Samozřejmá je práce v rouškách. Zaměstnanci se také museli naučit pracovat se vzdáleným přístupem, kdy řada porad a konzultací se řeší přes různé pojítka a aplikace.

Na JE Temelín právě probíhá odstávka 1. bloku. Přes všechna omezení a těžkosti způsobené aktuální situací se daří držet schválený harmonogram. Pracuje zde více než stovka odborníků za ŠKODA JS, kteří provádějí servis a kontroly na logickém celku primárního okruhu.

Rozsah plánovaných servisních činností při této odstávce je jedním z největších, v této podobě se provádí jednou za šest let. Podle plánu začala i kompletní nedestruktivní kontrola materiálu samotného srdce 1. bloku, tedy jaderného reaktoru, jeho nádoby. Tuto kontrolu provádějí pracovníci ŠKODA JS pomocí systému MKS (Modulární Kontrolní Systém) - podrobnější informace o MKS na konci zprávy. Kontroly reaktoru musí probíhat i za současné situace v nepřetržitém směnném režimu. Když půjde vše dobře, bude kontrola dokončena v polovině dubna.

Stejně profesionálně a obětavě pracují odborníci ze ŠKODA JS na JE Dukovany, kde se z rozhodnutí provozovatele odstávka 3. bloku prodloužila do začátku května, aby mohly být provedeny další kontroly a dodatečné práce na vybraných částech primárního okruhu. Jedná se o časově velice náročné operace, které budou probíhat v následujících několika týdnech. Zaměstnanci společnosti ŠKODA JS dělají vše pro to, aby minimalizovali dopad odkladu na harmonogram provozu elektrárny.

Výroba v plzeňských závodech ŠKODA JS stále probíhá díky obětavosti zaměstnanců, kteří překonávají ztížené pracovní podmínky, ať už se jedná o omezení vstupů do výrobních prostor. I zde se musíme vypořádat s opatřeními jako je nošení roušek při fyzicky namáhavé práci, či omezení vzájemné komunikace.

V Reaktorové hale pokračuje bez omezení kontejnerový program, opracování komponent vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Hinkley Point C i finální montáž stendu inspekcí paliva pro JE Temelín. V provozu Bolevec se jedná především o výrobu pohonů PRO-M pro JE Dukovany, ale i řady dalších zakázek.

Výhodou společnosti ŠKODA JS je, že výrobní procesy jsou dlouhodobé, čas od zahájení výroby po expedici se vyjadřuje minimálně v měsících, spíše v letech. Nedotýkají se jí proto v této chvíli problémy s materiálovými vstupy a ŠKODA JS může pokračovat v probíhajících projektech a zakázkách.

Také na Slovensku působí pracovníci ze společnosti ŠKODA JS v limitujících podmínkách, které vycházejí z nařízení vlády, interních opatření společnosti ŠKODA JS a jednotlivých jaderných elektráren. Aktuální situace sice také komplikuje obvyklé sdílení lidských zdrojů pro odstávky mezi Českou a Slovenskou republikou s ohledem na nařízené karantény (vzájemné zákazy vjezdu pro veškeré osoby přijíždějící do SR ze zahraničí včetně ČR a naopak), nicméně se daří tyto obtíže úspěšně překonávat.

Pracovníci na stavbě na lokalitě Mochovce 3, 4 byli operativně rozděleni do dílčích skupin, resp. turnusů za účelem minimalizace osobního kontaktu s cílem co nejmenšího dopadu do standardního běhu činností. Pokračují přípravy na odstávky JE Bohunice, JE Mochovce 1,2, běží potřebná předvýroba na jednotlivé akce. Pokračují práce v rámci dostavby EMO 3 a 4, kdy v tomto roce 2020 je očekáváno zavezení paliva do reaktoru 3. bloku.

Kromě plnění pracovních úkolů se tým zaměstnanců ŠKODA JS zapojil i do obecně prospěšných aktivit. Ve středisku na JE Temelín zaměstnanci začali aktivně šít roušky, nyní se šití dále rozšířilo na další útvary a nabízíme roušky potřebným v celém Plzeňském kraji. Na vybraných pracovištích zahájili zaměstnanci výrobu ochranných štítů, které nabízejí zejména zdravotnickým zařízením v okolí elektráren Temelín a Dukovany. ŠKODA JS podpořila finančním darem Fakultní nemocnici v Plzni, Červený kříž i organizaci ADRA.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE