1/2023

Shrnutí ohlašovacího období v roce 2023

| zdroj: ISPOP0

kajetan-sumila-bxaqUeVIGHU-unsplash
zdroj: unsplash.com

Pro systém ISPOP je první kvartál roku tzv. ohlašovacím obdobím, které je charakterizováno tím, že do něj spadá značná většina legislativních termínů pro ohlášení vybraných povinností z oblasti životního prostředí za uplynulý rok, které se skrze systém hlásí. Začíná vždy na začátku roku s nasazením aktuální verze systému, která obsahuje nejnovější verze ohlašovacích formulářů a jeho součástí jsou termíny:

31. leden vybrané povinnosti v oblasti ochrany vod
15. únor vybrané povinnosti v oblasti obalů a vod (poplatková hlášení)
28. únor vybrané povinnosti v oblasti odpadů
31. březen vybrané povinnosti v oblasti ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy)

Odpady – hlášení o produkci a nakládání s odpady

Nejexponovanější období z pohledu zátěže systému je před 28. únorem. Co do počtu přijatých hlášení je největší ohlašovací povinností hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD) – dne 27.2.2023 bylo zasláno prostřednictvím ISPOP 8 304 těchto hlášení. Celkem k termínu 28.2.2023 byla splněna povinnost vycházející se zákona o odpadech za 87 490 ohlašovacích jednotek (hlášení za sídlo nebo provozovnu). V rámci zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) se limity pro podání hlášení již pro ohlašování za rok 2021, tak i za rok 2022 pro povinné subjekty (původce odpadů) zvýšily z původních 100 kg na 600 kg nebezpečných odpadů, ubylo tak povinných subjektů.

Vody

V oblasti ochrany vod bylo přijato více než 28 tisíc hlášení – z nichž část jsou bilanční formuláře, jejichž data zpracovávají příslušné podniky povodí a část jsou poplatková hlášení (přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a přiznání za odebrané množství podzemní vody).

Ovzduší a IRZ

V oblasti ochrany ovzduší ISPOP přijal hlášení souhrnné provozní evidence za více než 17 tisíc provozoven a přes 700 poplatkových přiznání.

V rámci činnosti odborně způsobilých osob, které provádějí kontroly kotlů u provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW bylo prostřednictvím ISPOP zasláno více jak 5 tisíc hlášení o provedených kontrolách kotlů.

V agendě IRZ (Integrovaného registru znečišťování) systém přijal více jak 2,5 tisíc hlášení, z toho více jak 900 provozoven ohlásilo činnosti E-PRTR dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Zbylá hlášení byla do systému zaslána za ohlašovací povinnosti ročních zpráv odpadů, autovraků, elektroodpadů, poplatků za ukládání odpadů na skládku, obalů, regulovaných látek a o fluorovaných skleníkových plynů. Kompletní přehled ohlašovacích povinností je k dispozici na webových stránkách ISPOP.

Za celkem 27 ohlašovacích povinností, které musí povinné subjekty zasílat do ISPOP bylo přijato více než 156 tisíc hlášení (156 619), z toho bylo 98,9 % hlášení validních (byl dodržen datový standard a hlášení nevykazovala žádné validační chyby).

Technická podpora

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) prostřednictvím Oddělení správy informačních systémů zajišťovala písemnou a telefonickou podporu. Přes 80 % písemných dotazů bylo odbaveno do jednoho dne od jejich položení a přes 80 % telefonických dotazů bylo přepojeno na operátora do jedné minuty. Počet odbavených uživatelských dotazů je k dispozici v následující tabulce:

Popis Počet
Celkový počet písemných dotazů 1461
z toho vyřešeno do 1 hodiny 677
z toho vyřešeno do 1 dne 507
Celkový počet vyřízených telefonických dotazů 2316
Maximální počet operátorů (v jeden den) 8

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS