Reklama

3. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

Seznam účinných látek v rámci hodnotícího programu byl aktualizován

Seznam biocidních účinných látek, které mají členské státy vyhodnotit, byl aktualizován. Látky, které již nejsou v programu hodnocení podporované, musí být vyřazeny do 4. listopadu 2017.

Aktualizovaná příloha II v Nařízení o programu hodnocení (Review Programme Regulation) obsahuje seznam účinných látek, které společnosti požádaly o schválení pro konkrétní typ výrobku.

Pokud je látka v seznamu pro váš typ produktu, váš produkt může zůstat na trhu EU, zatímco budete čekat na schválení látky. Pokud látka již není zahrnuta do hodnotícího programu přezkoumání pro vaše konkrétní použití, znamená to, že žádná společnost nevyjádřila zájem o její uchování na trhu nebo že oznámení nesplňuje stanovené požadavky.

Evropská komise přijala rozhodnutí o neschválení těchto látek. Podle rozhodnutí se látky na trhu EU již více nemohou zpřístupnit po 4. listopadu 2017 a nemohou již být použity po 4. dubnu 2018.

Evropská komise v únoru aktualizovala Nařízení o hodnotícím programu. Nařízení vstoupí v platnost 9. května 2017.

Pozadí

Účinné látky musí být schváleny předtím, než se v EU může udělit povolení k použití biocidního přípravku tomu, kdo je používá. Nařízení o hodnotícím programu stanoví pravidla hodnocení existujících účinných látek členskými státy.

Očekává se, že hodnotící práce se dokončí do roku 2024. Výrobky obsahující účinné látky na trhu před 20. květnem 2000 mohou setrvat na trhu až do schválení látek (podle vnitrostátních předpisů).

Další informace: https://echa.europa.eu/-/list-of-active-substances-in-the-review-programme-updated

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372