Severočeská vodárenská společnost oceněna za rekonstrukci úpravny v Chřibské

| autor: Severočeská vodárenská společnost0

Severočeská vodárenská společnost oceněna za rekonstrukci úpravny v Chřibské

V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
  2. Stavby související s vodními toky.


Zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR v kategorii I. si odnesla investiční akce SVS „ÚV Chřibská – rekonstrukce“.

Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku byla postavena v několika etapách v 60. až 80. letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 40 tisíc obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem akce byla modernizace technologii úpravny tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou surové vody a zajistila výrobu kvalitní pitné vody,“ přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

V rámci této akce došlo ke kompletní rekonstrukci obou technologických linek, ke stavebním úpravám na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Proběhla také výměna filtrů za dvouvrstvé s drenážním systémem, úprava chemického hospodářství, kalového hospodářství, náhrada dožilého technologického vybavení, výměna trubních rozvodů i sanace stavebních konstrukcí. Změny se promítly též do automatizovaného systému řízení úpravny.

ÚV je touto rekonstrukcí zároveň připravena - při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu - k doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a ke zvýšení výroby pitné vody z podzemních zdrojů

„Často připomínáme, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami a nikdo je nečistí - její cena však pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali větší investice do stále náročnějších technologií úpraven vod,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Rekonstrukce probíhala v letech 2015 – 2017 a do července 2018 pak trval zkušební provoz; její náklady činily cca 115 milionů korun. Projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a.s. a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a.s. a SYNER VHS Vysočina, a.s.

SVS každoročně ročně vydává na investice částku přesahující 1 miliardu korun, např. pro letošní rok jsou plánovány investiční výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK