2/2023

Severočeská vodárenská společnost oceněna za rekonstrukci úpravny v Chřibské

| autor: Severočeská vodárenská společnost0

Severočeská vodárenská společnost oceněna za rekonstrukci úpravny v Chřibské

V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
  2. Stavby související s vodními toky.


Zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR v kategorii I. si odnesla investiční akce SVS „ÚV Chřibská – rekonstrukce“.

Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku byla postavena v několika etapách v 60. až 80. letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 40 tisíc obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem akce byla modernizace technologii úpravny tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou surové vody a zajistila výrobu kvalitní pitné vody,“ přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

V rámci této akce došlo ke kompletní rekonstrukci obou technologických linek, ke stavebním úpravám na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Proběhla také výměna filtrů za dvouvrstvé s drenážním systémem, úprava chemického hospodářství, kalového hospodářství, náhrada dožilého technologického vybavení, výměna trubních rozvodů i sanace stavebních konstrukcí. Změny se promítly též do automatizovaného systému řízení úpravny.

ÚV je touto rekonstrukcí zároveň připravena - při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu - k doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a ke zvýšení výroby pitné vody z podzemních zdrojů

„Často připomínáme, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami a nikdo je nečistí - její cena však pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali větší investice do stále náročnějších technologií úpraven vod,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Rekonstrukce probíhala v letech 2015 – 2017 a do července 2018 pak trval zkušební provoz; její náklady činily cca 115 milionů korun. Projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a.s. a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a.s. a SYNER VHS Vysočina, a.s.

SVS každoročně ročně vydává na investice částku přesahující 1 miliardu korun, např. pro letošní rok jsou plánovány investiční výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP