1/2021

Setkání Eduarda Muřického s Wolfgangem Scheremetem

| autor: Tisková zpráva MPO0

Setkání Eduarda Muřického s Wolfgangem Scheremetem

Přivítal jej náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu Eduard Muřický.

Témata jednání vycházela z červnové konference Přátel průmyslu a na něm přijaté Berlínské deklarace. Zástupci ministerstev diskutovali cíle v oblasti evropské průmyslové politiky, budoucnost automobilového průmyslu především s ohledem na nástup elektromobility, obchodně-hospodářské vztahy našich zemí s Čínskou lidovou republikou a Průmysl 4.0 ve vztahu k digitalizaci evropského průmyslu.

Účastníci schůzky se ujistili, že v těchto důležitých otázkách zastávají ne-li stejná, tak často podobná stanoviska, což je dáno důležitostí průmyslu pro naše ekonomiky.

Zástupci ministerstev si na základě schůzky vymění informace a dokumenty týkající se těžby lithia a společností vyvíjejících a vyrábějících baterie, limitů CO2 a emisních povolenek nebo zahraničních investic. Tato výměna informací přispěje k posílení bilaterálních vztahů a usnadní vzájemnou spolupráci na evropské úrovni formou ad hoc konzultací u témat společného zájmu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo