Reklama

7. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Setkání Eduarda Muřického s Wolfgangem Scheremetem

e středu 19. července navštívil Ministerstvo průmyslu a obchodu Wolfgang Scheremet, generální ředitel pro průmyslovou politiku německého Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Přivítal jej náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu Eduard Muřický.

Témata jednání vycházela z červnové konference Přátel průmyslu a na něm přijaté Berlínské deklarace. Zástupci ministerstev diskutovali cíle v oblasti evropské průmyslové politiky, budoucnost automobilového průmyslu především s ohledem na nástup elektromobility, obchodně-hospodářské vztahy našich zemí s Čínskou lidovou republikou a Průmysl 4.0 ve vztahu k digitalizaci evropského průmyslu.

Účastníci schůzky se ujistili, že v těchto důležitých otázkách zastávají ne-li stejná, tak často podobná stanoviska, což je dáno důležitostí průmyslu pro naše ekonomiky.

Zástupci ministerstev si na základě schůzky vymění informace a dokumenty týkající se těžby lithia a společností vyvíjejících a vyrábějících baterie, limitů CO2 a emisních povolenek nebo zahraničních investic. Tato výměna informací přispěje k posílení bilaterálních vztahů a usnadní vzájemnou spolupráci na evropské úrovni formou ad hoc konzultací u témat společného zájmu.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372