4/2022

Seriál o kalech II.: Jak s nimi nakládáme v současné době

| autor: Pavel Mohrmann0

14950976011_f42b83ff09_c.jpg
zdroj: flickr.com

V minulém týdnu jsme poukázali na nedávnouhistorii nakládání s kaly. Tento týden se podělíme o zkušenosti Miroslava Kose, ze skupiny SMP CZ, jak se v České republice nakládá s kaly dnes.

Fakta

V České republice se nakládání s čistírenskými kaly v současnosti řídí následujícími právní předpisy:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, Sbírka zákonů částka 119, z 23. července 2021
  • Vyhláška 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
  • Zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1.10.2021)
  • Vyhláška č. 312, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.10.2021)

Jak je vidět byla v roce 2021 zcela inovována legislativa odpadů a hnojiv, čímž došlo zároveň ke zredukování počtu vyhlášek. Novela zákona o hnojivech je současně implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. Rovněž změna Vyhl. č.474/1998 Sb. provedená Vyhl. č. 312 je reakcí na výše uvedené nařízení. Obě normy zavádějí de facto hnojiva EU (platí pro uvádění hnojivých výrobků EU na trh, zakazují použití kalů pro výrobu kompostů s označením CE) a „národní“ hnojiva, pro které použití kalů pro výrobu kompostů možné a současně rozšiřují škálu hnojiv o pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substrátů.

Problematikou čistírenských kalů se také zabývají odvětvové technické normy. Z nich je významná TNV 75 8090 „Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod“, která stanovuje zásady pro navrhování a provozování hygienizace kalů z čistíren odpadních vod ve vztahu k různým způsobům jejich využití.

400x150px.jpg

Změny uvedly českou legislativu v soulad s tou evropskou

Pokud jde o návaznost obou zákonů ( o odpadech a o hnojivech) a prováděcích vyhlášek, tak z hlediska používání upravených kalů na zemědělské půdě jsou důležitá upravená pravidla od roku 2021, stanovená v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech (s účinností od 1. 1. 2021 nahradil zákon č. 185/2001 Sb.) a vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (s účinností od 7. 8. 2021 nahradila vyhlášku č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Termín pro zajištění hygienizace kalů při aplikaci na zemědělskou půdu původně uvedený ve vyhlášce č. 305/2019 od 1.1.2023 byl však novou vyhláškou nezměněn.

Změny nových legislativních norem uvedly českou legislativu do souladu s novými nařízeními EU. Případné další změny lze očekávat až v návaznosti na finální znění revize směrnice EU 86/278/EEC. Předpoklad schválení změn EU směrnice je v roce 2022, a pokud bude uplatněno obvyklé implementační období pro směrnice a nařízení EU, tyto změny by měly vliv na nakládání s kalem nejdříve v roce 2025.

Monitoring a různé technologie zpracování kalů

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM