1/2024

Seriál Kapka vody poradí, jak hospodařit s vodou

| zdroj: MŽP0

Kapka vody
zdroj: Pixabay

Od 1. 9. se každý pracovní den v hlavním vysílacím čase na ČT1 i ČT2 objeví nový díl miniseriálu Kapka vody. Za nápadem na jeho vznik stojí Ministerstvo životního prostředí a populární propagátor environmentálních témat – moderátor Vladimír Kořen.

Voda je základem života, v důsledku klimatické změny ale o ni můžeme přijít. Klíčem je si vody vážit a umět s ní správně hospodařit, a to na úrovni státu, krajů, obcí, institucí a firem, vlastníků půdy, rodin, každého z nás. Prostřednictvím 40 dvouminutových pořadů se diváci dozví, jaká se nabízejí řešení.

Pořad Kapka vody představuje nový edukativní mini formát s průvodcem a dlouholetým popularizátorem témat z oblasti životního prostředí a vědy Vladimírem Kořenem. Jde o informační kampaň s prvky zábavy, která se věnuje hospodaření s vodou.

„Ve dvouminutových spotech se zaměřujeme na hlavní spotřebitelský proud, tedy běžné domácnosti. Cílem je ale také oslovit ty, kteří mohou situaci zásadně ovlivnit jako jsou třeba vlastníci půdy a hospodáři, obce, lidé z veřejné správy, občanských iniciativ či korporací. Abychom v české krajině dokázali udržet vodu, potřebujeme společně zabrat.

Budeme se věnovat například využití dešťové vody, zeleným střechám a fasádám, projektům na obnovení studánek, pramenů, mokřadů či remízů. Poradíme, jak s vodou hospodařit, jak ji čistit, jak pomoci sobě i přírodě. Vodu dostatečně neoceníme, dokud nám nevyschne studna. A to platí o všem v životě,“ poznamenává k novému pořadu moderátor Vladimír Kořen.

Miniseriál Kapka vody odkazuje na hlavní problémy současnosti i blízké budoucnosti a hledá řešení, jak zachovat dostatečné množství vody v dobré kvalitě pro další generace. Jednotlivé epizody ukazují i dobré příklady z praxe jako realizované projekty z Operačního programu Životní prostředí, které ochraňují přírodní zdroje a zlepšují životní prostředí v České republice. Pořad byl vytvořen v koprodukci ČT a MŽP, s finanční podporou EU fondů.

„Kapka vody poutavou formou vysvětlí palčivé problémy dneška se suchem a nedostatkem vody, které řeším na nejrůznějších úrovních dnes a denně – ubývání vláhy v krajině i ve městech, potřebu obnovy tradiční struktury krajiny v podobě remízků, mezí, mokřadů či tůní, ale i ubývaní vody v podzemních vrtech i povrchových vodách. Ale hlavně ukáže cestu ven, tedy mj. praktické možnosti pro rodiny, ale i pro obce a města k využívání srážkové vody.

Ty u veřejných a obytných budov mohou dnes široce využívat například podzemních vsakovacích zařízení, výměny nepropustných povrchů, akumulačních nádrží na vodu na zálivku či splachování. Pořad i vysvětlí, co jsou dešťové zahrady. Představí možnosti pro obecní čištění odpadních vod, ať už je to centrální řešení s kořenovou čističkou nebo decentrální s využitím soustavy DČOV. A to všechno hravou a srozumitelnou formou díky poutavému průvodci v osobě Vladimíra Kořena.

A samozřejmě seriál nezapomene ani na opatření v krajině, třeba na protipovodňové revitalizace říčních koryt, protierozní opatření v podobě travních pásů, mezí, hrázek nebo zlepšení skladby monokulturních lesů. Diváci se mohou těšit i na zajímavosti k vodnímu tématu, třeba na představení unikátního čištění pitné vody pomocí aktivního uhlí na Želivce,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP