2/2023

Sdílíte odborný zájem a nadšení pro oběhové hospodářství? Staňte se členem ČAObH

| autor: ČAObH0

Sdílíte odborný zájem a nadšení pro oběhové hospodářství? Staňte se členem ČAObH

Členy České asociace oběhového hospodářství spojuje zájem o úspory primárních zdrojů, snižování nákladů v podnicích a v neposlední řadě též snižování negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a zachování přidané hodnoty produktů pro budoucnost.

Buďte s námi na startu převratného období přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství a podílejte se na odborné diskusi.

Ve svých stanovách si ČAObH vytkla za svoje poslání šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, konkrétně snižování množství nevyužitelných odpadů a obecně v prosazování principů oběhového hospodářství.

Staňte se součástí platformy sdružující přední odborníky a špičkové manažery z oboru ochrany přírodních zdrojů, kteří jsou považováni za garanty tématu oběhového hospodářství.

K důslednému naplňování těchto vizí se spolek snaží o prosazování lepšího materiálového využití odpadů spolu s kontinuálním snižováním množství materiálově a energeticky nevyužitých odpadů, které bez využití končí na skládkách odpadů.


Podílejte se s námi argumentačně na změně v přístupu k přírodním zdrojům a prosazení principů oběhového hospodářství do výrobní i spotřebitelské praxe České republiky, na ukončení systému skládkování odpadů, které je v ČR bohužel stále ekonomicky nejvýhodnější možností.

ČAObH se věnuje praktickému rozvoji principů oběhového hospodářství formou podpory inovačních projektů v organizacích. ČAObH poskytuje odbornou pomoc a podporu jednotlivým subjektům při aplikaci oběhového hospodářství a efektivního využití materiálů z odpadů, druhotných surovin či odpadů a deklaraci férovému nakládání s odpady.

Staňte se součástí příkladů dobré praxe v prosazování oběhového hospodářství a odpovědném přístupu ke zdrojům. Přihlaste se aktivně k ochraně přírodních zdrojů.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT V ČAObH K ROZVOJI OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ?

Přispějte z titulu své odbornosti konkrétními argumenty k rozšíření principů oběhového hospodářství.

Přispějte vlastním příkladem dobré praxe, ať už z výrobní, obchodní, municipální nebo i osobní spotřebitelské praxe, deklarujte férové nakládání s odpady ve vaší organizaci.

Pomáhejte nám při vytváření příznivého prostředí pro oběhové hospodářství z hlediska legislativy a ekonomických podmínek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP