1/2024

SAKO Brno obdrželo povolení k výstavbě nejmodernější spalovenské linky v ČR

| zdroj: TZ SAKO Brno0

SAKO po modernizaci.jpg
zdroj: sako.cz

Výstavba nové spalovenské linky, která navýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu, získává jasnější kontury. Projekt úspěšně vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a společnost získala závazné stanovisko od Ministerstva životního prostředí ČR. Povolení opravňuje SAKO Brno k výstavbě nového 40MW zařízení na výrobu energie z odpadu ve stávajícím areálu městské svozové společnosti.

Získání EIA vnímám jako důležitý milník vedoucí ke snížení závislosti na zemním plynu ze zahraničí. Moderní jednotka s kapacitou 132 tisíc tun nerecyklovatelných odpadů ročně zajistí téměř polovinu celkové spotřeby tepla pro Brno, což Brňanům zajistí dlouhodobě stabilní a dostupné ceny tepla.Po uvedení do provozu bude společnost SAKO Brno dodávat do sítě Tepláren Brno až 1.500.000 GJ tepla, k čemuž obě společnosti přistoupily minulý rok formou podepsaného memoranda,“ zdůraznil Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno.

Nová spalovenská linka se bude vyznačovat vysokou, téměř 100 % účinností a velmi nízkými emisemi. Městu přinese okamžitou úsporu ekvivalentního množství oxidu uhličitého ve výši téměř 160 tisíc tun ročně. „Město Brno se zavázalo snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 %. Vítám, že zprovoznění nového kotle SAKO Brno k tomu přispěje rovnou čtvrtinou,“ komentuje první náměstek primátorky Petr Hladík.

Během schvalovacího procesu EIA vedla společnost SAKO Brno pro občany města komunikační kampaň zaměřenou na představení výhod projektu a jeho přínosu pro životní prostředí. „Za velký úspěch považujeme pozitivní zpětnou vazbu od veřejnosti, neboť k projektu nebyly vzneseny žádné námitky. Z energetického hlediska se bude jednat o jednoznačně nejmodernější jednotku v ČR, která se po realizaci zařadí mezi světovou špičku,“ uvedl Tomáš Caha, ředitel divize ZEVO, která je odpovědná za výstavbu i budoucí provoz nové spalovenské linky.

Jsem rád, že občané města Brna nadále vnímají potřebu minimalizovat podíl skládkování a podporují energetické využívání odpadů, ze kterého SAKO vyrobí nízkouhlíkové dálkové teplo a elektřinu. Cirkulární ekonomika v přímém přenosu,“ dodává k tomu Filip Leder a upozorňuje, že nová linka ještě prohloubí dosavadní trend kdy, zatímco v České republice na skládce skončí každý druhý kilogram komunálního odpadu, město Brno dokáže zpracovat systémem sběrných středisek odpadů, třídících kontejnerů a energetickým využíváním odpadu více jak 97 % produkce komunálního odpadu.

V březnu tohoto roku bude zahájeno výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. S dokončením projektu se počítá během roku 2024. Více informací o projektu lze nalézt na www.resako.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA