1/2024

S rozvojem umělé inteligence v Česku pomůže aktualizovaná Národní strategie umělé inteligence

| zdroj: MPO0

technology-7111795_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo aktualizaci Národní strategie umělé inteligence (NAIS), která určí priority a cíle v této oblasti do roku 2030. Nová strategie reflektuje nejnovější technologický vývoj a trendy v oblasti umělé inteligence (AI). Klíčovými oblastmi NAIS jsou výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, průmysl, trh práce, etické, právní a bezpečnostní aspekty a veřejná správa a veřejné služby. Aktualizaci strategie vložilo MPO do meziresortního připomínkového řízení.

„Umělá inteligence se stává čím dál významnější součástí našich životů. Má velký potenciál zlepšit naši životní úroveň i pozitivně ovlivnit rozvoj naší ekonomiky. Cílem nové Národní strategie umělé inteligence je pomoci České republice využít její potenciál naplno,” říká ministr průmyslu a průmyslu Jozef Síkela s tím, že jde o vizi do roku 2030, která reflektuje nejaktuálnější vývoj a zohledňuje potřeby všech aktérů napříč touto oblastí – od výzkumníků a vývojářů po koncové zákazníky a uživatele. „Proto se v této aktualizaci zaměřujeme na sedm navzájem provázaných klíčových oblastí, které pomohou posílit postavení Česka v globální vědecké komunitě, urychlit přenos výsledků do praxe, lépe využívat umělou inteligenci ve vzdělávání, zvýšit její povědomí u veřejnosti a nastavit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro její aplikaci,“ dodává ministr.

Aktualizaci strategie MPO zpracovalo na základě veřejné konzultace, odborných výstupů, analýz a v úzké spolupráci se všemi relevantními institucemi a aktéry veřejné i soukromé sféry. Pro efektivní koordinaci práce na aktualizaci vznikla pod Výborem pro AI pracovní skupina, která zahrnuje ministerstva, sociální a hospodářské partnery, akademické instituce i neziskové organizace. Tato skupina konzultovala návrhy priorit a cílů pro Českou republiku. „Inspirovali jsme se také přístupem států, jako jsou Kanada, USA, Spojené království a Nizozemsko. Uspořádali jsme on-line kulatý stůl, kde experti z těchto zemí představili jejich přístupy k umělé inteligenci. Kulatý stůl sloužil k výměně informací a příkladů dobré praxe," říká vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Klíčové oblasti NAIS zahrnují:

  1. Výzkum, vývoj a inovace se zaměřením na posílení výzkumných a inovačních kapacit, zefektivnění transferu a prohloubení mezinárodní spolupráce;
  2. vzdělávání a odbornou přípravu s cílem zlepšit výuku s využitím AI nástrojů, rozvíjet talenty a šířit osvětu;
  3. dovednosti a dopady AI na trh práce s podporou rekvalifikací, celoživotního vzdělávání a prevence digitálního vyloučení;
  4. etické a právní aspekty, které zajistí ochranu práv a zvýší důvěru veřejnosti;
  5. bezpečnostní aspekty zaměřené na kyberbezpečnost a zajištění dodavatelských řetězců;
  6. průmysl a podnikání, kde se bude podporovat adaptace firem na AI technologie a rozvoj nových AI řešení;
  7. veřejnou správu a veřejné služby, která se zaměří na zefektivnění činnosti a zlepšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb pomocí AI.

NAIS stanovuje cíle a návazná typová opatření, která přispějí rozvoji a využívání spolehlivé AI v České republice v jednotlivých klíčových oblastech. Tento strategický rámec přivede do praxe pravidelně aktualizovaný Akční plán, který NAIS doplňuje a  zajistí naplňování jejích cílů. Akční plán obsahuje konkrétní iniciativy, včetně jejich finančních nároků a termínů plnění, které v návaznosti na tuto strategii gestoři a spolugestoři plánují, jako jsou nové dotační programy, manuály pro podniky, rekvalifikační kurzy a zavádění nových AI řešení. „Jde například o novýprogram TWIST, který urychlí rozvoj projektů ve strategických technologiích. Na podporu výzkumu a inovací v klíčových oblastech pro českou ekonomiku máme připraveno 5 miliard korun. První veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence plánujeme vyhlásit ještě letos,“ říká ministr Síkela.

NAIS je součástí koncepce Digitální ekonomika a společnost v rámci Digitálního Česka, proto bude Akční plán předkládán ke každoročnímu schválení vládou v rámci Implementačních plánů Digitálního Česka.

Nyní vložil resort NAIS do meziresortního připomínkového řízení, kde mají ostatní resorty 10 dní na připomínky. MPO zveřejní aktualizovanou Strategii po schválení vládou.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA