Rozsudek Evropského soudu o identifikaci bisfenolu A jako látky SVHC

| autor: MPO ČR / ECHA0

Rozsudek Evropského soudu o identifikaci bisfenolu A jako látky SVHC

Tato společnost nesouhlasila se zařazením látky bisfenol A (BPA; ES 201-245-8, CAS 8008-07) do Kandidátského seznamu (dále KS) na základě klasifikace látky jako toxická pro reprodukci kategorie 1B.

V rozsudku se uvádí, že přestože je látka používána pouze jako izolovaný meziprodukt na místě nebo jako přepravovaný izolovaný meziprodukt, není automaticky osvobozena od všech ustanovení nařízení REACH. Taková látka proto není vyjmuta z identifikační procedury pro zařazení látek do KS stanovené tímto nařízením. Soud dále konstatuje:

  • látka klasifikovaná jako toxická pro reprodukci kategorie 1B je do KS zařazena pouze na základě svých podstatných vlastností, nikoli na základě jejího použití;
  • při zařazení látky do KS není ECHA povinna doplnit prohlášení o dopadu tohoto zařazení na použití látky jako meziprodukt. 

Další informace:
Tisková zpráva o rozhodnutí Soudu
Případ T-185/ 17

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK