2/2023

Rozhovor s Petrem Smithem, odcházejícím výkonným ředitelem programu Cefic Product Stewardship

| autor: Cefic / Petr Jarolímek0

Rozhovor s Petrem Smithem, odcházejícím výkonným ředitelem programu Cefic Product Stewardship

Co hodnotíte jako tři největší úspěchy za dobu kdy jste byl v čele programu Cefic pro správu produktů?

Hlavním zaměřením programu pro správu produktů (Product Stewardship) v posledních letech bylo úspěšné provádění předpisů EU, které se týkají průmyslových chemikálií. Jedná se především o nařízení REACH a CLP (nařízení o klasifikaci, označování a balení). Úspěšná implementace těchto dvou nařízení EU o ukotvení chemikálií je neustále probíhající (a každodenní) proces.

Proto se tři hlavní úspěchy týkají provádění nařízení o chemických látkách.Dvě vyhodnocování REACH v letech 2013 a 2018 svědčí o naší práci. Obě vyhodnocování naznačila, že není třeba revidovat nařízení REACH. Domnívám se, že to je přímý důkaz toho, jak chemický průmysl zasadil o to, že REACH může fungovat. Přesně toho jsme chtěli dosáhnout.

S pozitivními výsledky dvou vyhodnocování nařízení REACH úzce souvisí úspěšné dokončení posledních dvou termínů registrace REACH pro stávající chemické látky (tzv. „Phase-in" látky). Chemický průmysl odvedl skvělou práci, aby dokončil registrace včas a zajistil, že nedošlo k narušení dodavatelských řetězců.

Nedávno jsem byl velmi potěšen společným prohlášením, na kterém jsme se dohodli s agenturou ECHA. K dosažení cílů stanovených v prohlášení je zapotřebí ještě mnoho práce.

Toto prohlášení zdůrazňuje, jak důležité bude průběžně udržovat – a v některých případech zlepšovat - kvalitu registračních dokumentací; uchovávat dokumentaci platnou a aktuální; zapojit se do jednání s agenturou ECHA o látkách, u nichž může posouzení údajů o bezpečnosti trvat déle než obvykle, a tím zajistit hladký hodnotící proces a závěry, které jsou srozumitelné všem zúčastněným stranám.

Určitou dobu jste s Ceficem strávil. Jak se během tohoto období změnilo vnímání chemického průmyslu, pokud vůbec?

Chemický průmysl podléhá neustále rostoucí kontrole orgánů a občanské společnosti - nejen v Evropě, ale i celosvětově. A tím dochází k vytváření dojmu, že jde o průmysl, který se nechová tak, jak by měl.

A to má za následek, že se mu nedostává takového postavení, jaké by zasluhoval. A v tomto ohledu nevidím v posledních letech mnoho změn. Zdá se, že realita je daleko od tohoto vnímání.

Evropský chemický průmysl se drží vysokých standardů. Monumentální snaha o dodržování právních předpisů, jako je nařízení REACH, je dalším důkazem toho, že průmysl je odhodlán chovat se správně, aby zajistil bezpečné používání chemických látek.

Ba co víc, dokonce jde nad rámec regulačních požadavků, když na sebe ber edalší závazek neustále zlepšovat bezpečné používání chemických látek v rámci programu Responsible Care.

Jak vidíte budoucnost evropského chemického průmyslu?

Nejvýznamnější dopad na evropský chemický průmysl bude mít oběhové hospodářství. Potřeba výrazně zlepšit efektivitu zdrojů se bude stále zintenzivňovat, neboť globální poptávka po výrobcích vzrůstá s rostoucí populací a se vzrůstajícím bohatstvím a urbanizací.

Rozsáhlejší přechod na cirkulární ekonomiku je způsob, jak lépe využívat produkty chemického průmyslu tím, že najde způsoby, jak prodloužit životnost výrobků a poté je opětovně použije k výrobě nových věcí.

Bude to trvale udržitelnější přístup než stále začínat s primárními surovinami a považovat použité zboží za odpad.

Přestože skutečný růst v používání chemických látek bude pocházet z prostředí mimoevropských trhů, evropský chemický průmysl může (a měl by) hrát důležitou roli při zavádění principů oběhového hospodářství pokud jde o chemické látky.

Tento přechod a znatelné inovace ze strany průmyslu budou podmíněny úzkou spoluprací mezi průmyslem a orgány veřejné správy.

Na místě výkonného ředitele Vás vystřídá Sylvie Lemoine. Je nějaký vzkaz, který byste jí chtěl předat?

Jsem velmi rád, že mě v Ceficu nahradí právě Sylvie Lemoine. Znám Sylvii po celou dobu, co jsem v Ceficu působil a poznal jsem ji jako naši vysoce ceněnou členku. A jsem si jist, že díky jejím odborným znalostem z oblasti chemického průmyslu, stejně jako z Evropské asociace čisticích prostředků (AISE), je velmi dobře připravena na výzvy, které před námi stojí. V první řadě má štěstí, že má velmi silný tým, který jí bude asistovat. Takže klíčové poselství, které bych jí vzkázal, je naslouchat a učit se od členů Cefic Product Stewardship.

Zdroj: cefic.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP