2/2023

Říkáme, že třídíme odpad, bohužel někteří jen občas

| autor: ECOBAT s.r.o.0

Říkáme, že třídíme odpad, bohužel někteří jen občas

Jak ukázal průzkum, problém je s pravidelností. Když pomineme ty, kteří netřídí vůbec, i mezi těmi, kteří odpad třídí a vědí o důležitosti recyklace, je vysoké procento těch, kteří jej třídí jen občas.

U většiny surovin je příležitostných třídičů zhruba čtvrtina. I díky tomu stále velký podíl surovin končí ve směsném odpadu, zatěžují životní prostředí a není možné je dále zužitkovat.

Z výsledků průzkumu, ale i z našich statistik je patrné, že mezi námi jsou naprosto důslední lidé, kteří na sběrná místa odnesou každou použitou baterku, stejně tak jako každý kousek papíru či plastu. Vedle nich je však řada takových, kteří třídí jak kdy podle nálady a času. Je potřeba stále vysvětlovat, že když už třídit, tak pořádně,“ říká Petr Kratochvíl, ředitel neziskové společnosti ECOBAT.

Tabulka_ecobat.png

Co Čech, to třídič baterií?

Češi si jsou vědomi významu recyklace – za důležitou ji považuje 84 % Čechů a dokonce 93 % dětí školou povinných. Obdobně jsou na tom s postoji k recyklaci baterií, která je důležitá pro 80 % dospělých a 88 % dětí.

V populaci přitom nalezneme 40 % těch, kteří podle svých slov třídí baterie zodpovědně. To znamená např. to, že baterie vyhazují zásadně do sběrných boxů a o jejich zpětný odběr se nejen zajímají, ale mají o něm i hluboké znalosti.

„Jedná se především o obyvatele největších českých měst, vysokoškoláky s vyšším socioekonomickým statusem,“ upřesňuje Jiří Remr z agentury Markent, která výzkum provedla.

Dalších 28 % Čechů lze označit za příznivce recyklace, 10 % třídí náhodně. Těch, kteří baterie netřídí a vyhazují je do směsného odpadu, tzv. ignorantů, je v populaci 22 % a rekrutují se převážně z řad osob se základním vzděláním.

Trochu se přeceňujeme!

Z výzkumu vyplynulo také to, že se Češi v oblasti recyklace přeceňují.

„Podle vlastních slov měli Češi k recyklaci loni odevzdat asi 1 200 tun baterií. Toto číslo bylo skutečně odevzdáno, domácnosti se na něm ale podílely jen asi polovinou. Přes 7 milionů baterií dokonce skončilo v popelnicích,“ uvádí Petr Kratochvíl.

V českých domácnostech se přitom podle průzkumu nachází přes 91 milionu baterií, použitých z nich má být desetina.

„Ani tyto odhady neodpovídají realitě. Podle reálné sondy do domácností společnosti Recyklohraní mají Češi doma baterií nejméně dvojnásobek, stejně tak podíl těch použitých je vyšší, asi 16 %,“ rozporuje Petr Kratochvíl.

Typ

Podíl populace

Profil

Postoje a chování k třídění baterií

Zodpovědný

40 %

bydlí v obci 100 000+ obyvatel

VŠ vzdělání

střední a vyšší třída

žijí v běžné či dospělé domácnosti

recyklaci baterií považují za důležitou

o třídění baterií se zajímají, mají znalosti

za rok vytřídili 9,6 kusů baterií

baterie nosí na sběrná místa

lidé netřídí proto, že se jim nechce

Příznivec

28 %

bydlí v obci 10 000–50 000 obyvatel

recyklaci baterií považují za důležitou

o třídění baterií se nezajímají

za rok vytřídili 8,7 kusů baterií

baterie nosí na sběrná místa, ale vyhazují je i do směsného odpadu

lidé netřídí proto, že nechodí na místa, kde jsou umístěny sběrné boxy

Náhodný

10 %

především mladé domácnosti

zpětný odběr baterií zdražuje nové

o třídění baterií se nezajímají

za rok vytřídili 4,3 kusů baterií

baterie nosí na sběrná místa, ale vyhazují je i do směsného odpadu

lidé netřídí proto, že o tom nevědí

Ignorant

22 %

ZŠ vzdělání

třídění baterií je za zbytečné – stejně skončí na skládce

o třídění baterií se nezajímají, moc o něm neví

za rok vytřídili 2,7 kusů baterií

baterie vyhazují do směsného odpadu a považují to za správné

za odevzdané baterie by uvítali finanční odměnu


O průzkumu:

Průzkum na téma Nakládání s použitými bateriemi realizovala pro neziskovou společnost Ecobat nezávislá výzkumná agentura Markent. Sběr dat probíhal formou osobních rozhovorů v červnu 2016.

Zúčastnilo se ho 712 respondentů ve věku 18-74 let v reprezentativním zastoupení dle pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a regionu.

Tisková zpráva dále obsahuje informace z průzkumu projektu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP