2/2023

Řetězec Penny Marketu byla uložena pokuta za neplnění povinností týkající se označování nebezpečných chemických směsí

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Řetězec Penny Marketu byla uložena pokuta za neplnění povinností týkající se označování nebezpečný

Firma ve svém řetězci prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly i věty o nebezpečnosti výrobků. Společnost tak porušila nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) - nařízení CLP[1].

Společnost uváděla na trh v ČR čistící a prací prostředky určené pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Tyto výrobky, chemické směsi, které byly současně i detergenty (chemické látky určené k čištění), byly distribuovány prostřednictvím obchodního řetězce po celé ČR. Výrobky pocházely ze zemí Evropské unie nebo byly vyrobeny pro tento obchodní řetězec v ČR. Penny Market se v roli distributora chemických směsí a detergentů dopustila několika správních deliktů.

„Zjistili jsme, že označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP.  Kontrolované nebezpečné směsi a detergenty navíc nebyly při jejich prvním uvedení na trh v České republice oznámeny do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky  v takzvaném registru CHLAP[2]. Přitom jde o základní povinnost každého distributora při uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh,“  řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Plnění povinností je nezbytně důležité, protože výrobky byly distribuované široké veřejnosti a povinné informace na obalu, jako jsou výstražný symbol v požadované velikosti odpovídající velikosti obalu (aby byl viditelný a upozorňoval na další informace), standardní věty o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) atd., jsou jediným přístupným zdrojem informací o nebezpečnosti výrobku. Tyto informace jsou vyžadovány všeobecně, aby se předešlo ohrožení spotřebitele při zacházení s nimi.

Dvě z kontrolovaných směsí  byly na obalu označeny názvem odlišným od názvu uvedeného v příslušném bezpečnostním listu. „Název směsí je identifikační údaj, pod kterým se ohlašují i do registru CHLAP a musí být použit ve všech požadovaných úkonech jednotně, aby mohla být směs identifikovatelná. Výrobky, u kterých byly zjištěny nedostatky, byly dráždivé pro kůži a oči, obsahovaly alergeny nebo způsobovaly i vážné poškození očí. Na trh byly uvedeny společností Penny Market v období necelých tří let ve statisícových množstvích,“ uvedl Trávníček.

Polehčující okolností byl pro inspektory aktivní přístup obviněného. Po kontrole se snažil bezodkladně uvést protiprávní jednání do souladu se zákonem.

Společnost se proti pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To však odvolání zamítlo a pokuta 140 tisíc korun nabyla 4. 9. 2019 právní moci.


[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - označování nebezpečných chemických směsí

[2] Registr CHLAP slouží jako základní databáze informací o nebezpečných chemických směsích, které jsou přístupné na trhu v ČR, při poskytování ošetření úrazů v lékařských zařízeních.

Zdroj fotografie: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP