2/2023

Recyklace baterií už není Popelkou

| autor: Ecobat, s.r.o.0

Recyklace baterií už není Popelkou

Výsledky vyplývají z aktuálního průzkumu společnosti Ecobat zpracovaného agenturou Markent a potvrzují, že baterie už nejsou odstrčenu „Popelkou“ mezi surovinami odevzdávanými k recyklaci, ale že si lidé stále více uvědomují, jak důležité je, aby použité baterie neznečisťovaly životní prostředí.

To dokládají i statistiky společnosti Ecobat, podle kterých se v první polovině letošního roku vytřídilo 831 tun baterií, což jen ve srovnání s předchozím rokem představuje přibližně třetinový nárůst. Od loňska má třídění baterií svůj svátek – v pořadí druhý Evropský den recyklace baterií připadá na pátek 9. září.

Češi jsou v recyklaci poměrně poctiví a odpad třídí většina populace. Mezi nejčastěji tříděné suroviny patří plasty, sklo a papír, které třídí okolo 90 % Čechů. Nejmenší zájem je o kovy a bioodpad.

„Není to tak dávno, co bychom do kategorie 'nezájem' zařadili i baterie. Za poslední čtyři roky se ale sesbírané množství baterií zvýšilo o třetinu, za posledních šest let narostlo dokonce 2,6krát,“ uvádí Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která spravuje přes 90 % trhu s použitými bateriemi, a dodává: „I přes tyto povzbudivé hodnoty je podle výsledků průzkumu stále 31 % lidí, kteří recyklaci baterií zcela ignorují. I kvůli tomu zhruba každá pátá baterie končí ve směsném odpadu a přispívá ke znečišťování životního prostředí.“

Dostupnost míst, kde je možné použité baterie odevzdat, se zvyšuje

Lidé jsou dnes výrazně lépe informovaní o významu recyklace baterií. Významným faktorem, který přispívá ke zvýšení ochoty lidí odevzdávat baterie na k tomu určených sběrných místech, je zvyšování jejich dostupnosti. V Česku je nyní již 2 500 červených venkovních sběrných kontejnerů. Téměř třetina lidí je označuje jako nejbližší místo, kde mohu baterie odevzdat. Tito lidé k nim mají v průměru vzdálenost 174 metrů. Příznivé je i stále větší zapojení maloobchodů, kde jsou také k dispozici sběrné nádoby. Fungují i sběrné nádoby na pracovištích, školách, státních úřadech a samozřejmě též možnost odevzdat použité baterie ve sběrných dvorech.

Splnění normy na dosah

Když nám bylo před několika lety poprvé řečeno, že v souladu s novou směrnicí EU, bude již v roce 2016 nezbytné vytřídit alespoň 45 % baterií daných do oběhu, brali jsme to jako utopii. Dnes se k této metě blížíme. Ukáže druhé pololetí letošního roku, zda my Češi tuhle výzvu zvládneme a limit splníme. Máme k tomu dobře nakročeno,“ uvádí Petr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT. Rok 2016 je z pohledu recyklace baterií velmi pozitivní. Nárůst sběru v meziročním srovnání zaznamenal Ecobat v zásadě ve všech krajích. „K meziročnímu růstu významně přispěl především segment obchodu – daří se nám velmi dobře spolupracovat napřímo s centrálami řetězců, což se projevuje například ve větší podpoře projektu v rámci interní komunikace nebo v umístění sběrných boxů na dobře dostupných a viditelných místech. Z výsledků je patrný také nárůst obliby venkovních červených kontejnerů, kterých je aktuálně v České republice již okolo 2,5 tisíc,“ dodává Kratochvíl.

Ignoranty nepřesvědčíš?

I přestože máme sběrná místa na dosah, stále existuje téměř třetina lidí (31 %), kteří třídění baterií ignorují. Proč je tomu tak? Lidé nejčastěji uvádí, že hlavní důvodem, proč baterky někdo neodevzdává do sběrných boxů, je především lenost (70 %), někteří (27 %) zřejmě neví, kde mohou baterie odevzdat, nebo mají málo použitých baterií (30 %). „Smiřme se s tím, že vždy budou mezi námi lidé, které k zodpovědnému chování nepřimějeme, ale budeme se snažit hledat dost přesvědčivých argumentů, aby těchto lidí ubývalo,“ uzavírá Petr Kratochvíl.

O průzkumu:

Průzkum na téma Nakládání s použitými bateriemi realizovala pro neziskovou společnost Ecobat nezávislá výzkumná agentura Markent. Sběr dat probíhal formou osobních rozhovorů v červnu 2016. Zúčastnilo se ho 712 respondentů ve věku 18-74 let v reprezentativním zastoupení dle pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a regionu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP