Reklama

3. 5. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

REACHem to nekončí

V těchto dnech probíhá již 44. ročník konference Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie, kde se již tradičně setkává chemická praxe s legislativou a kontrolními orgány.

Hlavními tématy jsou chemická legislativa, bezpečnost v chemickém průmyslu, ekotoxikologie a analýzy škodlivin v prostředí a také toxikologie a metody stanovení toxických látek.

První přednášky ukázaly, jak velké a v mnoha směrech nejasné břímě je nutno nést v podobě instituce REACH. Povinnosti s tímto nařízením jsou strašákem zodpovědných osob ve firmách a podnicích v celé Evropě.

O odlišnostech procesu povolováno pro výrobce a následné uživatele se rozhovořil Jan Mervart ze společnosti DEZA, a.s. Odpověděl na otázku co dělat, octne-li se látka v Seznamu kandidátů pro povolení a poté v Příloze XIV Nařízení REACH, jak komunikovat v dodavatelsko-odběratelském řetězci a jak ždat o povolení. Dále upozornil, na co se zaměřit především v dokumentaci.

Podrobné a velmi zajímavé informace přineseme v dalších textech

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372